Webinar – Hur går en styrelseutvärdering till?

Varför ska din styrelse bry sig om att göra en utvärdering? Och hur genomför man en sådan?

Kostnad
0 kr (inkl. moms)
Ort
Via Teams

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Erfarenhet visar att en utvärdering är en värdefull investering för hela organisationen. Som styrelseordförande är det viktigt att veta vad som fungerar bra och vad som behöver förändras och förbättras. När din styresle genomför en utvärdering identifieras styrkor och utmaningar och därigenom kan man göra en betydelsefull satsning på organisationens framtid.

Den 2 oktober håller Eva Gianko från Styrelseinstitutet ett webinar och frågestund på ämnet styrelseutvärdering och styrelseutvecklig.

Ta chansen att lyssna till ett styrelseproffs och ställa dina frågor.

Webinaret är ett samarbete mellan Arbetsgivaralliansen och Styrelseinstitutet. Välkommen!

 

Läs mer om Styrelseinstitutet https://www.styrelseinstitutet.se/hur-kan-vi-hjalpa-dig/styrelsetjanster/styrelseutvardering/

Aktuella kurstillfällen

Måndag 2 oktober

08:30-09:30

Via Teams

Administration av mina utbildningar