Webinar: Återgång till arbetsplatsen efter Covid-19

Vad du som arbetsgivare bör tänka på när du planerar för återgång till arbetsplatsen efter Covid-19.

På många arbetsplatser har de anställda arbetat hemifrån sedan mitten av mars. Nu planerar många av våra arbetsgivare för återgång till arbetet och ska till att öppna upp efter semestrarna. Här går vi igenom hur du som arbetsgivare tänka. Först och främst ska du göra en riskbedömning för arbetsplatsen med hänsyn tagen till de speciella riskerna som uppstått utifrån Coronaviruset. Jenny Stake Fredriksson, rådgivare Arbetsgivaralliansen vägleder dig.