Webinar: Ledarskap och arbetsrätt i omställning

Står din organisation inför uppsägningar? Trygghetsrådet TRS och Arbetsgivaralliansen arrangerar två inspirerande webinarier i syfte att rusta dig som arbetsgivare inför de utmaningar du kan stöta på i din roll.

Kostnad
0 kr (inkl. moms)
Ort
Via Teams

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Två webinarier

Webinarierna är utformade för att komplettera varandra. Det första webinariet fokuserar på din roll som ledare under en omställningsprocess, inklusive hur du kan bygga budskap och informera samt förbereda och genomföra uppsägningssamtal. Det andra webinariet från Arbetsgivaralliansen tar upp de arbetsrättsliga aspekterna av uppsägningar på grund av arbetsbrist och informerar om vad som gäller enligt lag och avtal.

Observera att det är separata webinarier och att du måste anmäla dig till var och en av dem separat!

Välkommen!

Anmälan:

TRS – Att skapa trygghet för dig som ska säga upp

28 september kl. 09:00 – 10:00

AnmälanTRS webinar

Arbetsgivaralliansen – Uppsägning på grund av arbetsbrist 

28 september kl. 10:30-11:30

Anmäl dig till Arbetsgivaralliansens webinar på knappen nedan.

Aktuella kurstillfällen

Torsdag 28 september

10:30-11:30

Via Teams

Anmälan

Administration av mina utbildningar