Ideella och Idéburna Organisationer

Branschspecifika nyheter

Nätverksträff för studentkårer den 13 mars i Stockholm

Arbetsgivaralliansen arrangerar en nätverksträff för studentkårer den 13 mars i Stockholm. Länk till ytterligare information och anmälan > 

Treårigt avtal för bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Arbetsgivaralliansen har träffat nya avtal om löner och allmänna villkor med Unionen, Vision, Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas förbund. Avtalen löper mellan den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020. 

Observera att vid användande av blankett för anställningsform ska ni i fortsättningen fylla i rutan Annan anställningsform enligt kollektivavtal.

I rutan anger ni vilken anställningsform ni använder er av samt vilket kollektivavtal som ni tillämpar. 

Det kommer nya uppdaterade blanketter för anställningsbevis framöver.

Länk till ytterligare information om avtalet

Utveckla verksamhet och kompetens - i nätverk

Trygghetsrådet TRS erbjuder organisationer med färre än fem anställda att utan kostnad delta i ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling. 
Länk till ytterligare information och anmälan 

Lönestatistik 2016

Nu är lönestatistiken för 2016 klar och finns att läsa via denna länk