Idrott

Branschspecifika nyheter

Treårigt avtal tecknat för bransch Idrott

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för tjänstemän med Unionen och Akademikerförbunden som löper mellan den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2020.
Länk till ytterligare information

Managementprogram för högsta ledningen inom idrott

För att ytterligare stärka svensk idrott har Arbetsgivaralliansen tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm tagit ett initiativ till ett unikt och skräddarsytt managementprogram för högsta ledning och styrelse inom olika typer av idrottsverksamhet.

Programsatsningens långsiktiga och övergripande mål är att stärka och utveckla ledarskapet inom svensk idrott, bidra till ett mer hållbart ledarskap som ges möjlighet att utvecklas över tid, dela erfarenheter samt ge rika möjligheter till att fördjupa sig i ledarskap med tydlig utgångspunkt i uppdraget. Länk till ytterligare information  

Nytt avtal för fotbollsspelare tecknat

Arbetsgivaralliansen och Unionen har sedan hösten 2015 förhandlat ett nytt avtal för spelarna inom svensk elitfotboll. Kraven från spelarna har varit ett förbättrat skydd vid skada och en utökad avsättning till tjänstepensionen.

Arbetsgivarna har lyssnat på dessa krav och erbjudit ett kraftigt förbättrat skydd vid längre skadefrånvaro via en särskild försäkring. Ett skydd som överträffar vanliga villkor på svensk arbetsmarknad i form av ersättningsnivåer vid långvarig skada och om en spelares rätt till sjukpenning från Försäkringskassan upphör. Avtalet innebär också en förbättrad sjuklön i de fall spelaren skadar sig vid träning eller match. Tjänstepensionen ligger kvar på tidigare nivå med en premie på 4,5%.

Avtalet löper ut först 2019-12-31 vilket har varit viktigt för klubbarna då det krävs längre avtal för att kunna genomföra denna typ av förändringar kring sjukregler. Parterna är även överens om att utveckla sina samverkansformer och att se över möjligheterna att höja medvetenheten och spelarnas planering kring en fortsatt karriär efter fotbollen.

Vid frågor gällande avtalet, kontakta förhandlingsledare/rådgivare för elitidrotten, Love Lind per e-post love.lind@arbetsgivaralliansen.se

Webbaserade verktyg för riskbedömning inom idrotten

Arbetsmarknadens parter inom idrottssektorn på Europanivå, UNI Europa och EASE, där Arbetsgivaralliansen ingår, har utvecklat tre webbaserade verktyg för att underlätta arbetsmiljöarbetet inom idrotten.
Länk till ytterligare information