Dags att lämna lönestatistik för 2017

Insamlingen av septemberlönerna 2017 för bransch Utbildning och Folkbildning samt bransch Vård och Omsorg pågår.

Inbjudan till insamlingen har skickats ut till berörda medlemmar inom branscherna Utbildning och Folkbildning samt Vård och Omsorg via e-post. Ni rapporterar löner för september månad 2017.

För övriga branscher kommer insamlingen att öppna senare!

Om lönestatistik

Lönestatistiken är ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Även ni som medlemmar kan använda lönestatistiken som ett hjälpmedel vid kommande löne­revision och vid lönesättningen i övrigt.

Så snart det finns ett tillräckligt underlag kommer vi att sammanställa löne­upp­gif­terna och återrapportera resultatet till er medlemmar.

Som ett ytterligare steg att värna om miljön och för kommer vi i år inte att skicka ut pappersblanketter, utan all rapportering sker via Arbetsgivaralliansens webbplats. Insamling och bearbetning av statistiken görs av Statisticon AB i uppdrag av Arbetsgivaralliansen.

Var hittar jag inrapporteringen av lönestatistik?

Du loggar in på Arbetsgivaralliansens webbplats, klickar på Mina sidor och sedan på länken Lönestatistik (under rubriken Aktuella insamlingar) för att komma till inrapporteringen av lönestatistiken. Har du glömt ditt lösenord, så klickar du på ”Glömt lösenord” för att välja ett nytt. Om du saknar webbkonto, kontakta support@arbetsgivaralliansen.se

         

Rapportera för fler verksamheter

Om du är registrerad för flera verksamheter kan du rapportera in lönestatistik för alla dessa. Du kan växla mellan verksamheterna direkt i lönestatistikportalen.

Vem kan lämna lönestatistik?

Alla som har administratörsrättigheter till Arbetsgivaralliansens webbplats kan komma åt inrapporteringen av lönestatistik. Dock kan bara en person per verksamhet lämna in uppgifter. I samband med att en person lämnar uppgifter för just er verksamhet, låser vi sidan för eventuellt övriga administratörer. Om ni ångrar er, kan ni kontakta vår support för att ändra vem hos er som har rätt att lämna uppgifter.

Var finns anvisningar hur man gör?

När du loggat in och klickat på länken Lönestatistik hittar du anvisningar  under rubriken ”Instruktioner”. Rapportera in uppgifterna senast den 10 november 2017.

Vilka ska räknas med i inrapporteringen?

Samtliga som varit anställda under september månad, oavsett anställningsform, ska räknas med.

Vad ska ränkas med i inrapporteringen?

Redovisa överenskommen fast bruttolön per månad i hela kronor utan decimaler, per anställd. För deltidsanställd anges deltidslönen. Gör inte avdrag för skatt, tjänstledighet, sjukdom. Lägg heller inte till övertids- och reseersättning eller semestertillägg. 

Följande ersättningar ska inte ingå i redovisad lön:

  • sjuklön,
  • semesterlön, semesterersättning,
  • helglön,
  • permitteringslön,
  • traktamente, kostnadsersättningar för bil, representation, kontor, telefon m.m.
  • vinstdelning,
  • arbetsgivaravgifter och andra kollektiva avgifter.

Vilka yrkeskoder ska ni använda?

Du använder de yrkeskoder som är framtagna för Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal. Du hittar de olika yrkeskoderna med beskrivningar under rubriken ”Instruktioner” på webbplatsen för inrapportering av lönestatistik.

Support

Vid frågor som rör datainsamlingen:
Statisticon AB
Tfn. 010-130 80 99 (fråga efter ”Lönestatistik”) eller
e-post: lonestatistik.arbetsgivaralliansen@statisticon.se

Vid frågor om innehåll, avtal, koder eller liknande:
Kontakta er branschansvarige rådgivare på Arbetsgivaralliansen.
Tfn. 08-545 912 00 eller e-post rapport@arbetsgivaralliansen.se.