Inrapportering av lönestatistik 2017

I början av oktober öppnar insamlingen av septemberlönerna 2017 för bransch Vård och Omsorg samt bransch Utbildning och Folkbildning.

Inbjudan till insamlingen kommer inom kort att skickas via e-post till alla verksamheter i branscherna Vård och Omsorg samt Utbildning och Folkbildning som ska lämna lönestatistik för september månad 2017. Inrapporteringen öppnar i början av oktober.

För övriga branscher kommer insamlingen att öpnna senare.

Om lönestatistik

Lönestatistiken är ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Även ni som medlemmar kan använda lönestatistiken som ett hjälpmedel vid kommande löne­revision och vid lönesättningen i övrigt.

Som ett ytterligare steg att värna miljön kommer vi i år inte att skicka ut pappersblanketter, utan all rapportering sker via Arbetsgivaralliansens webbplats. Insamling och bearbetning av statistiken görs av Statisticon AB i uppdrag av Arbetsgivaralliansen.

Så snart det finns ett tillräckligt underlag kommer vi att sammanställa löne­upp­gif­terna och återrapportera resultatet till er medlemmar.

Inloggning

Du loggar in på Arbetsgivaralliansens webbplats för att komma till inrapporteringen av lönestatistiken. Har du glömt ditt lösenord, så klickar du på ”Glömt lösenord” för att välja ett nytt.

Var hittar jag inrapporteringen av lönestatistik?

När insamlingen öppnar, kommer länken till lönestatistiken att finns under ”Mina sidor”. Länken syns inte innan dess.

Vem kan lämna lönestatistik?

Alla som har administratörsrättigheter till Arbetsgivaralliansens webbplats kan komma åt inrapporteringen av lönestatistik. Dock kan bara en person per verksamhet lämna in uppgifter. I samband med att en person lämnar uppgifter för just er verksamhet, låser vi sidan för eventuellt övriga administratörer. Om ni ångrar er, kan ni kontakta vår support för att ändra vem hos er som har rätt att lämna uppgifter.

Var finns anvisningar hur man gör?

Anvisningar kommer att finnas på webbplatsen för inrapportering av lönestatistik, under rubriken ”Instruktioner”.

Vilka yrkeskoder ska ni använda?

Ni använder de yrkeskoder som är framtagna för Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal. Ni kommer att hitta de olika yrkeskoderna med beskrivningar under rubriken ”Instruktioner” på webbplatsen för inrapportering av lönestatistik.

Support

Vid frågor som rör datainsamlingen:
Statisticon AB
Tfn. 010-130 80 99 (fråga efter ”Lönestatistik”) eller
e-post: lonestatistik.arbetsgivaralliansen@statisticon.se

Vid frågor om innehåll, avtal, koder eller liknande:
Kontakta er branschansvarige rådgivare på Arbetsgivaralliansen.
Tfn. 08-545 912 00 eller e-post rapport@arbetsgivaralliansen.se.