Dags att rapportera in september månads löner

Nu är det dags att rapportera in september månads löner till Arbetsgivaralliansen. Insamlingen för bransch Ideella och Idéburna organisationer, Vård och Omsorg och TRIA Vård och Omsorg öppnar 1 oktober.

Administratörer hos berörda medlemmar kommer att få en inbjudan till insamlingen via e-post. För att värna om miljön kommer vi i år inte att skicka ut pappersblanketter, utan all rapportering sker via Arbetsgivaralliansens webbplats.

Om insamlingen

Inrapporteringen ligger till grund för Arbetsgivaralliansens lönestatistik och är ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Även ni som medlemmar kan använda lönestatistiken som ett hjälpmedel vid kommande lönerevision och vid lönesättningen i övrigt.

Insamling och bearbetning av statistiken görs av Statisticon AB, det är även från Statisticon ni kommer att få inbjudan, i uppdrag av Arbetsgivaralliansen.

Så snart det finns ett tillräckligt underlag kommer vi att sammanställa löne­upp­gif­terna och återrapportera resultatet till er medlemmar.

Var hittar jag inrapporteringen av lönestatistik?

Länken till lönestatistiken att finns under "Mina sidor" här på webben. Mer information om hur du gör inrapporteringen finns under fliken "Hjälp". Där finns även de olika befattningskoderna med beskrivningar som ni ska använda.

Frågor och support

Alla frågor som rör inrapporteringen av lönestatistik besvaras av Statisticon AB
Tfn. 0200-772 201 eller e-post: support.lon_arbetsgivaralliansen@evry.com