TRIA -social tregrening i arbetslivet

Branschspecifika nyheter

Avtalkonferenser för bransch TRIA

Arbetsgivaralliansen bjuder in till två tillfällen där vi informerar om gällande kollektivavtal för bransch TRIA. (Medlemmar tidigare tillhörande Huvudmannaförbundet)

Vi kommer översiktligt att gå igenom Arbetsgivaralliansens avtal TRIA  Vård och Omsorg och TRIA Skola/Utbildning. Vid konferenserna finns det  utrymme för frågor.

Konferenserna äger rum i:
Stockholm (lokal meddelas senare) den 30/11 kl. 15:00-17:00,
Järna Kulturhuset den 8/12 kl. 15:00-17:00.

Länk till ytterligare information och anmälan >

Vi välkomnar vår senast tillkomna bransch

Vi är glada över att Huvudmannaförbundet har valt gå samman med Arbetsgivaralliansen och vi vill hälsa alla nytillkomna medlemmar varmt välkomna!   

Er personliga rådgivare heter Jonas Bergman som ni hittar kontaktuppgifter här intill. Om Jonas inte finns anträffbar är vår Arbetsgivarjour öppen, alla vardagar, kl. 8.30–16.30 och nås på tfn 0771-19 19 00 eller e-post svar@arbetsgivaralliansen.se.

Kollektivavtal

Era gällande kollektivavtal påverkas inte av övergången till Arbetsgivaralliansen. Det hängavtal som tecknats och gäller från den 1 januari 2017 rekommenderas alla medlemmar att inrangera. På något års sikt kommer det förhandlas fram ett eget branschanpassat avtal. Detaljerna kring detta är ännu inte klara utan kommer att diskuteras i branschkommittén. 

Trygghetsrådet TRS

Fr.o.m. den 1 juli omfattas ni även av Trygghetsrådet TRS. TRS är unikt bland trygghetsråden i Sverige eftersom de inte bara ger stöd till de medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. TRS ger även stöd till visstidanställd som inte får fortsatt anställning, sjuka som riskeras sägas upp eller blir uppsagda och sist men inte minst jobbar man förebyggande med verksamhets- och kompetensutveckling för att öka organisationens livskraft och höja medarbetarnas kompetens. www.trs.se 

Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande och volontärer

Genom medlemskapet omfattas de som för ringa eller ingen ersättning gör frivilliga insatser i er verksamhet av en särskild olycksfallsförsäkring i Folksam. Denna försäkring är en medlemsförmån och ingår i medlemskapet hos Arbetsgivaralliansen. > Infoblad om försäkringen

Webbplatsen

Här på webbplatsen kan ni själva söka svar på många av era frågor. Ni kan också hämta avtal, blanketter, checklistor, mallar och verktyg för att underlätta ert huvudmannauppdrag. Där hittar ni också information om de kurser och seminarier vi erbjuder för att ni ska utvecklas som huvudmän. Huvudmannaförbundets uppskattade styrelsekurs kommer att fortsätta som vanligt i höst.

Under rubriken Avtal & mallar hittar ni information som gäller specifikt för bransch TRIA – social tregrening i arbetslivet, bland annat gällande kollektivavtal samt länkar till blanketter vid anställning och uppsägning.

Under rubriken Rådgivning får ni konkreta råd om anställning, sjukdom, semester, lönesättning, arbetsmiljö, uppsägning med mera. 

En snabbguide till webbplatsen hittar ni här > Snabbguide till webbplatsen