TRIA – social tregrening i arbetslivet

Här samlar vi branschspecifika nyheter som gäller TRIAs upphörande per den 1 maj 2023.

Bransch TRIA upphör 1 maj 2023

Arbetsgivaralliansen och PTK / LO tecknade ett huvudavtal om omställning och undantag från LAS som trädde i kraft 1 oktober 2022.
I samband med förhandlingarna om huvudavtalet stod det klart att PTK inte
accepterade Medarbetareförbundet som part på huvudavtalet. Då detta skulle ha inneburit kraftigt försämrade villkor för Medarbetareförbundets medlemmar beslutade förbundet frånträda som part på de två kollektivavtal, TRIA Skola/Utbildning samt TRIA Vård och Omsorg, som man hade med Arbetsgivaralliansen. Utträde sker per 1 maj 2023.

Du som medlem kommer efter den 1 maj omfattas av gällande kollektivavtal för ditt område; Vård och Omsorg, Skola/Utbidning eller Ideella och Idéburna Organisationer.

Presentation från informationstillfällen 

Eftersom bransch TRIA upphör den 1 maj 2023 sker förändringar för era medarbetare gällande pension, sjuklön och föräldralön. Under mars har vi erbjudit informationstillfällen rörande detta.

Du som inte hade möjlighet att delta vid informationstillfällena kan ta del av presentationen i efterhand. 
>> Ladda ner presentationen

Antroposofisk framtid – 20 april i Ytterjärna

Medarbetareförbundets roll kommer att förändras i och med det så kallade huvudavtalet på svensk arbetsmarknad. Hur gör vi den förändringen på bästa sätt? TRIA och MeF bjöd gemensamt in, den 20 april, till en dag där vi samtalade om antroposofiska verksamheters framtid.