Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Branschspecifika nyheter

Treårigt avtal för bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Arbetsgivaralliansen har träffat nya avtal om löner och allmänna villkor med, Vision, Akademikerförbunden och Kommunalanställdas förbund. Avtalen löper mellan den 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020. Länk till ytterligare information >

Lönestatistiken för 2017 

Lönestatistiken för branschen är klar, du hittar den som inloggad via denna länk >>