Upplevelse och Kultur

Branschspecifika nyheter

Avtal klart för bransch Upplevelse och Kultur

Arbetsgivaralliansen har nu träffat nytt bransch- och löneavtal för bransch Upplevelse och Kultur med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna. >> Läs mer om avtalet