Upplevelse och Kultur

Branschspecifika nyheter

Treårigt avtal för bransch Upplevelse och Kultur

Som vi tidigare informerat om har Arbetsgivaralliansen träffat nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Akademikerförbunden för Upplevelse och Kultur. Avtalet löper från och med den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020. Nu finns det nya avtalet publicerat på webbplatsen under Avtal & mallar.

Observera att vid användande av blankett för anställningsform ska ni i fortsättningen fylla i rutan Annan anställningsform enligt kollektivavtal.

I rutan anger ni vilken anställningsform ni använder er av samt vilket kollektivavtal som ni tillämpar. 

Det kommer nya uppdaterade blanketter för anställningsbevis framöver. 

Länk till ytterligare information om avtalet