Utbildning och Folkbildning

Branschspecifika nyheter

Nytt avtal tecknat för Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalet gäller även de medlemmar i TRIA som omfattas av skolavtalet.

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Samverkansrådet), Vision och Akademikerförbunden. 
Länk till ytterligare information >