Utbildning och Folkbildning

Branschspecifika nyheter

Nytt avtal tecknat med Akademikerförbunden och Vision 

Förhandlingarna med Akademikerförbunden och Vision är nu klara gällande avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning. 

Nu är förhandlingarna med samtliga motparter gällande avtalen Folkhögskola och Skola/Utbildning klara. Avtalen är ettåriga och gäller för perioden 1 maj 2017 till och med 30 april 2018.
Länk till ytterligare information >

Nytt avtal tecknat med Kommunal  

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Kommunal för bransch Utbildning och Folkbildning gällande avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning.

Avtalet gäller anställda inom Kommunals avtalsområden, och löper mellan den 1 maj 2017 och 30 april 2020.

Länk till ytterligare information > 

Två årigt avtal tecknat för högskolor 

Arbetsgivaralliansens har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Akademikerförbunden/ SULF och Fackförbundet ST/Visions Samverkansråd gällande högskolot. 

Avtalet, som träffades den 31 mars 2017, gäller för tidsperioden
2017-01-01—2018-12-31.

Avtalet är i huvudsak oförändrat.

I avtalet finns förtydligat vem som är lokal part på den fackliga sidan.

Avtalet betonar vikten av samvekan på arbetsplatsen. Arbetsmiljön lyfts fram som ett område som särskilt bör beaktas i samverkan.

Kvalifikationstiden vad gäller anställning för att erhålla föräldralön tas bort.

Löneavtalet följer den process som finns beskrivet i avtalet och det är inga särskilda nivåer avtalade. Processen följer på ett övergripande plan löneutvecklingen i Sverige genom den nivå som följer av märket. Märket är resultatet av exportindustrins förhandling.

Parterna är överens om att gemensamt informera om lön och lönestruktur under perioden.