Utbildning och Folkbildning

Branschspecifika nyheter

Avtalsförhandlingar för bransch Utbildning och Folkbildning pågår

Avtalen för Skola/Utbildning samt Folkhögskola löpte ut den sista april och förhandlingar om nya avtal pågår med Vision, Akademikerförbunden,  Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Förhandlingarna väntas pågå maj månad ut.  
Länk till ytterligare information >