Utbildning och Folkbildning

Branschspecifika nyheter

Avtal klara gällande karensavdrag 

Arbetsgivaralliansen har träffat överenskommelser om förändringar i nedanstående avtal vad gäller karensavdrag:

>> Avtal Skola/Utbildning 

>> Avtal Folkhögskola 

>> Avtal Högskola

 

Nytt avtal tecknat för Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalet gäller även de medlemmar i TRIA som omfattas av skolavtalet.

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Samverkansrådet), Vision och Akademikerförbunden. 
Länk till ytterligare information >