Utbildning och Folkbildning

Branschspecifika nyheter

Nytt avtal tecknat med Akademikerförbunden och Vision 

Förhandlingarna med Akademikerförbunden och Vision är nu klara gällande avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning. 

Nu är förhandlingarna med samtliga motparter gällande avtalen Folkhögskola och Skola/Utbildning klara. Avtalen är ettåriga och gäller för perioden 1 maj 2017 till och med 30 april 2018.
Länk till ytterligare information >

Nytt avtal tecknat med Kommunal  

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Kommunal för bransch Utbildning och Folkbildning gällande avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning.

Avtalet gäller anställda inom Kommunals avtalsområden, och löper mellan den 1 maj 2017 och 30 april 2020.

Länk till ytterligare information > 

Två årigt avtal tecknat för högskolor 

Arbetsgivaralliansens har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Akademikerförbunden/ SULF och Fackförbundet ST/Visions Samverkansråd gällande högskolot. 

Avtalet, som träffades den 31 mars 2017, gäller för tidsperioden
2017-01-01—2018-12-31.

Avtalet är i huvudsak oförändrat.

I avtalet finns förtydligat vem som är lokal part på den fackliga sidan.

Avtalet betonar vikten av samvekan på arbetsplatsen. Arbetsmiljön lyfts fram som ett område som särskilt bör beaktas i samverkan.

Kvalifikationstiden vad gäller anställning för att erhålla föräldralön tas bort.

Löneavtalet följer den process som finns beskrivet i avtalet och det är inga särskilda nivåer avtalade. Processen följer på ett övergripande plan löneutvecklingen i Sverige genom den nivå som följer av märket. Märket är resultatet av exportindustrins förhandling.

Parterna är överens om att gemensamt informera om lön och lönestruktur under perioden.

För närmare information, kontakta via e-post Sonja Lagergren  alternativt via tfn. 08 545 912 14.