Vård och Omsorg

Branschspecifika nyheter

Avtal klart för Vård och Omsorg

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt bransch- och löneavtal för bransch Vård och Omsorg. Avtalet är träffat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Ledarna och Sveriges Läkarförbund och gäller för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30.
>>Länk till ytterligare information om avtalet