Vård och Omsorg

Branschspecifika nyheter

Avtalsinformation för branscherna Vård och Omsorg och TRIA Vård och Omsorg

Inför lönerevisionen 2019 och kommande avtalsförhandlingar bjuder vi in till en heldag för våra medlemsorganisationer. Förutom kollektivavtalen kommer vi att gå igenom samverkansavtalet och löneavtalet. Trygghetsrådet TRS kommer att vara med och informera om deras verksamhet.
Tid och plats: 11 april i Stockholm, i Sensus lokaler.
Tid och plats: 29 april i Stockholm, i IOGT-NTO Klara .

Länk till ytterligare infromation >

Avtal för bransch Vård och Omsorg

Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal, tecknat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden och Sveriges Läkarförbund.

Avtalet träffades den 11 maj och gäller för perioden 1 april 2017 till 30 april 2020 och håller sig inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över en treårs period. Länk till ytterligare information >