Vård och Omsorg

Branschspecifika nyheter

Branschmöte Vård och Omsorg 2020

Välkommen till branschmötet i Stockholm, som är flyttat till, den 15 september. På branschmötet berättar Tommy Edlund om det gemensamma projektet som TRS och Arbetsgivaralliansen har arbetat med för att stärka idéburen vård och omsorgs utveckling. Projektet har resulterat i fem kompetensmoduler – med mentorstöd i varje – att omsättas i den egna verksamheten.

Modulerna innehåller:
• Social hållbarhet för att vara attraktiv arbetsgivare
• Utveckling av ledningsgrupper/chefer i att konkretisera övergripande mål och värdegrund i handling
• SROI – Social Return Of Investment ett verktyg för att förmedla den samhällsnytta som organisation bidrar med både ekonomiskt och socialt
• Förändringsledning i idéburna organisationer
• Konkretisera idéburen värdegrund i genomförandeplaner som blir vassa för organisationens mål och vid upphandling

Du anmäler dig till branschmötet i samma anmälningsformulär som till stämman. Välkommen!

När: 15 september 2020 kl. kl. 9.30 – ca 11.00

Anmäl dig här >>

 

Vägval vård och omsorg 2 juni 2020

Tisdag 2 juni bjuder Arbetsgivaralliansen in till en kostnadsfri träff om avtalsrörelsen och andra aktuella frågor för branschen. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor. Vi möts i Stockholm!

Till Vägval vård och omsorg 2 juni 2020 >>