Vård och Omsorg

Branschspecifika nyheter

Nytt avtal tecknat för bransch Vård och Omsorg

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden och Sveriges Läkarförbund.

Avtalet träffades den 11 maj och gäller för perioden 1 april 2017 till 30 april 2020 och håller sig inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över en treårs period. Länk till ytterligare information >

Lönestatistik för 2016 är klar

Lönestatistiken för bransch Vård och Omsorg är nu klar och är baserad på löneläget 1 september 2016 inför lönerörelsen 2017. 

Statistiken bygger på att befattningarna har klassificerats enligt gällande
nomenklatur inom branschens område.

Statistiken i sin helhet hittar du som inloggad via denna länk .