Vård och Omsorg

Branschspecifika nyheter

Avtal för bransch Vård och Omsorg

Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal, tecknat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden och Sveriges Läkarförbund.

Avtalet träffades den 11 maj och gäller för perioden 1 april 2017 till 30 april 2020 och håller sig inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över en treårs period. Länk till ytterligare information >

Lönestatistik för 2017 är klar

Statistiken bygger på att befattningarna har klassificerats enligt gällande nomenklatur inom branschens område.

Statistiken i sin helhet hittar du som inloggad via denna länk .