Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

Arbetsgivarens ansvar för arbetstillstånd
En arbetsgivare som anställer en utländsk medborgare är skyldig att kontrollera om den anställde har, eller behöver ha, arbetstillstånd. Sådana tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Arbetsgivaren är även skyldig att kontrollera om tidsbegränsade arbetstillstånd förlängs, om anställningen fortfarande pågår då arbetstillståndet löper ut.

En utländsk medborgare som har permanent uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha arbetstillstånd. EU-medborgare behöver inte heller ha arbetstillstånd. Ytterligare undantag finns för forskare, särskilda yrkesgrupper, vissa länder med mera. Reglerna är komplicerade. 

Den som anställer någon som saknar arbetstillstånd kan dömas för brott mot utlänningslagen. Dessutom kan både fysiska och juridiska personer dömas att betala en sanktionsavgift. 

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Fakturor från FORA
Arbetsgivaralliansen får just nu samtal från medlemmar som har fakturerats retroaktivt av FORA. Tills dess att vi fått klarhet i ärendet ber vi de medlemmar som är berörda att kontakta vår jour på tel. 08-545 912 00.

 

Aktuella Utbildningar

Styrelsearbete
Välkommen till en utbildning som hjälper ett få ett effektivare styrelsearbete. Kursen behandlar styrelsens roll och ansvar, områden och arbetsformer.

29 september i Stockholm.
15 oktober i Lund.
1 december i Göteborg.

Länk till ytterligare information och anmälan

Trygghetsrådet TRS bjuder in

Seminarium: Metoder och Verktyg 
Välkommen till seminarium där du får veta mer om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling enligt TRS metod.

Frågor som är viktiga för en verksamhet, till exempel framtid, nutid, händelser i omvärlden, hur man går från vision till mål samt hur man kan koppla kompetensutveckling till målen berörs. Teori varvas med praktiska övningar. 

Ytterligare information och anmälan:

För seminariet i Umeå den 28/9 
http://www.trs.se/seminarier/metoder-verktyg/28-september-2015.aspx

©2015 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB