Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

2014-09-11
Idéburna företag  - ett tredje alternativ
I dagens DN debatt kan man läsa om idéburna företag som ett tredje driftsalternativ. Idéburna företag berikar välfärden och visar att vinstuttag inte är nödvändiga incitament. Möjligheten att konkurrera för idéburen vård och omsorg måste ökas!   Länk till debattartikeln Satsa på den tredje vägen i välfärden – idéburna bolag
   

2014-09-03
Avtal klart för bransch Utbildning och Folkbildning
Arbetsgivaralliansens Branschkommitté, för avtalen inom Utbildning och Folkbildning, kom före sommaren överens med Kommunal, Vision och Akademikerförbunden om avtal för perioden
2014-2016. Nu är även förhandlingarna med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd avslutade (i den konstellationen ingår även SFHL), vilket resulterade i avtal för perioden 2014 - 2018.  Ytterligare information hittar ni på branschsidan.

 

Seminarium om jämställdhet och mångfald

Arbetsgivaralliansen anordnar i samarbete med Arbetsgivarföreningen KFO, Fastigo, KFS, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svensk Scenkonst ett seminarium om jämställdhet och mångfald.

När: 24 september kl 10:00-13:00

Var: Fotografiskas konferenslokaler på Stadsgårdshamnen 22 i Stockholm.

Läs mer om kursen och anmälan här

Viktiga datum

Trygghetsrådet TRS bjuder in till kostnadsfritt seminarium
Vill du veta mer om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling enligt KIV-processen (kompetensutveckling för individ och verksamhet)?

Syftet är att organisationer som vill utveckla sin verksamhets- och kompetensplanering ska få en inblick i hur man kan jobba med delaktighet i frågor som är viktiga för verksamheten så att alla medarbetare ska ha en gemensam bild av målen.

Seminariet är kostnadsfritt för organisationer som är anslutna till Trygghetsrådet TRS och äger rum i Stockholm den 3 september.  Läs mer om seminariet 

©2014 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB