Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

2015-01-09
Ersättning för höga sjuklönekostnader 
Ändringen, som träder i kraft den 1 januari 2015, innebär att man inför en ny ersättning för en arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader. Den ska ersätta det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader. Det här innebär att en arbetsgivare blir kompenserad för den sjuklönekostnad som överstiger en viss andel av arbetsgivarens totala lönekostnad. Läs mer

2014-12-18
Arbetsgivaravgifter för unga
höjs inte vid årsskiftet

Riksdagen har fastställt budgeten enligt Alliansens reservation med oförändrad arbetsgivaravgift för unga. Det innebär att den nedsänkta arbetsgivaravgiften för ung- domar, som inte fyllt 26 år vid årets ingång, kvarstår, åtminstone fram till det extra val som planeras äga rum i mars. År 2015 är den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar 15,49 procent. Inklusive avtalsförsäkringar och kollektivavtalade pensioner är totala arbetsgivaravgiften 21,29 procent.

 

   

 

 

Seminarium om missbruk i arbetslivet

Arbetsgivaralliansen anordnar i samarbete med Arbetsgivarföreningen KFO,  Fastigo, KFS, Svenska kyrkans arbetsgivarorg-
anisation och Svensk Scenkonst ett seminarium om missbruk i arbetslivet.

Seminariet kommer att utgå från fråge-
ställningar så som begrepp och omfattning, företagskultur och policy, när och hur ni som arbetsgivare ska agera och vilka arbetsrättsliga åtgärder som ni kan eller måste vidta.
Länk till ytterligare information och anmälan 

 

På gång

29 januari KURS
Arbetsmiljökurs, Stockholm

29 januari
Branschkommitté Idrott sammanträder, Stockholm

2 februari KURS
Konflikthantering, Stockholm

3 februari KURS
Rehabilitering och anställningsskydd, Stockholm

3 februari
Love Lind föreläser på Bosön

10 februari KURS
Arbetsmiljökurs, Malmö

©2015 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB