Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

2014-10-17
Civilsamhällets arbetsgivarorganisationer samlas
Från och med årsskiftet kommer IDEA att dela lokaler och samverka med Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO. Tillsammans kommer de tre organisationerna att vara bättre anpassade för civilsamhällets framtid.  

Som en större gemensam aktör stärker vi civilsamhällets arbetsgivarfrågor och ökar medlemsnyttan för medlemmarna i alla tre organisationer. Läs mer 

 

2014-10-01
Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
Arbetsgivaralliansen har, tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO, lämnat ett yttrande på det betänkande som rör "Nya regler om aktiva årtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)". Läs hela yttrandet här

2014-09-29
Varför är hudfärgade plåster rosa och inte svarta?
Vilken norm bestämmer att hudfärgade plåster ska vara rosa? Varför anses en person tjata om sin sexualitet, när hen berättar om sin helg med sin samkönade partner? Väljer vi att kalla Hassan eller Erik på intervju, om de har samma meriter? Vilka andra beslut tar vi omedvetet, för att vi inte har synliggjort våra normer? Om detta fick ett antal medlemsorganisationer större insikt, i ett mångfaldsseminarium arrangerat av bl.a. Arbetsgivaralliansen. Läs mer om seminariet 

2014-09-11
Idéburna företag  - ett tredje alternativ
I  DN debatt kan man läsa om idéburna företag som ett tredje driftsalternativ. Idéburna företag berikar välfärden och visar att vinstuttag inte är nödvändiga incitament. Möjligheten att konkurrera för idéburen vård och omsorg måste ökas!   Länk till debattartikeln Satsa på den tredje vägen i välfärden – idéburna bolag
   

 

 

Kurs: Arbetsmiljö

Vad innebär ditt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare eller chef ? Har du ordentlig ordning på arbetsmiljöarbetet? Välkommen på en endagskurs där vi resonerar om vad arbetsmiljö är och hur arbetsmiljöarbete kan gå till. Kursen belyser frågan om vem som har ansvar för arbetsmiljön och hur delegering kan se ut. Deltagarna ges kortfattad information om arbetsmiljölagstiftningen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och rehabilitering.

Ytterligare information och anmälan 

 

Trygghetsrådet TRS arrangerar

Kommunikation och effektiva möten
Trygghetsrådet TRS bjuder in till ett heldagsseminarium om hur ni får till effektivare möten. Under dagen kommer ni att diskutera, prova ett antal metoder och gå igenom de viktigaste uppgifterna för att få till effektiva möten, såsom: förberedelser, inledning, tidspassning, spelregler, bra mötesmetoder, sammanfattningar, dokumentation, avslutning och uppföljning. Dessutom belyses mötesledarens förhållningssätt.

Seminariet äger rum den 20 november kl. 9 - 16.
Läs mer om seminariet 

©2014 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB