Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

2014-11-07
Avtal klart för tjänstemän inom bransch Idrott
Ett tvåårigt avtal har tecknats med Unionen och Akademikerförbunden gällande tjäntemän inom bransch Idrott. Överenskommelsen är preliminär tills dess att förbundsstyrelserna för Unionen och Akademikerförbunden givit sitt godkännande.

Som medlem kan du logga in och läsa mer på branschsidan för Idrott.

2014-10-30
Remissvar - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm 
Arbetsgivaralliansen har, tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO, lämnat ett remissvar på utredningen Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31). Hela svaret finns att läsa här

2014-10-17
Civilsamhällets arbetsgivarorganisationer samlas
Från och med årsskiftet kommer IDEA att dela lokaler och samverka med Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO. Tillsammans kommer de tre organisationerna att vara bättre anpassade för civilsamhällets framtid.  

Som en större gemensam aktör stärker vi civilsamhällets arbetsgivarfrågor och ökar medlemsnyttan för medlemmarna i alla tre organisationer. Läs mer 

 

   

 

 

Påminnelse: Inlämning av löneunderlag

Det är dags att lämna in löneuppgifter per den 1 september 2014,
för alla medlemmar utom bransch Idrott. Blanketter och anvisningar har 
skickats ut per post och vi ber er att sända in uppgifterna snarast möjligt.
När insamlingen är klar får ni en sammanställd statistik som kan
användas vid kommande lönerevision och för lönesättning i övrigt.

På gång

2014-12-01
Avtalsförhandlingarna för bransch Idrott fortsätter 

2014-12-01
Lotti Andersson håller Skatte- och löneseminarium för Arbetsgivaralliansen medlemmar

2014-12-03
Avtalsförhandlingar för Högskola 

2014-12-03
Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer sammanträder

©2014 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB