Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

Pressmeddelande 2015-06-29
Lotta Säfström är årets ledarstipendiat
Lotta Säfström, VD/direktor för Göteborgs kyrkliga stadsmission, är utsedd till Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2015.
 

– Jag är glad och stolt. Inte bara över stipendiet utan även över att få vara ledare inom civilsamhället, säger Lotta Säfström.

Hela pressmeddelandet finns att läsa här

 

2015-06-09 
Civilsamhällets parter:
Höj lönebidragstaket!

Lönebidragstaket har inte höjts sedan 2007. Det är en oerhört viktig insats för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar får anställning på vanliga arbetsplatser runt om i landet. Den uteblivna höjningen medför att en stor grupp människor riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden. Därför gör civilsamhällets parter, både arbetsgivare och fack, en gemensam skrivelse till regeringen om vikten av en höjning av lönebidragstaket.

Läs hela skrivelsen. 

Pressmeddelande 2015-06-03
Avtal klart för tjänstemän i bransch Upplevelse och Kultur
Arbetsgivaralliansen och Unionen har kommit överens om ett nytt avtal för tjänstemän i bransch Upplevelse och Kultur. Avtalet är ettårigt och gäller under perioden 1 juni 2015 till och med den 30 april 2016.

Länk till pressmeddelandet

2015-05-06
Arbetsgivaravgifter för unga 
Riksdagen har beslutat att socialavgifterna för personer som vid 2015 års ingång inte fyllt 23 år sänks till 10,21 procent. Däremot för personer som fyllt 25 år under 2014 eller tidigare blir det fulla avgifter, det vill säga 31,42 procent. Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2015.

  • För anställda som är födda 1989 gäller fulla arbetsgivaravgifter dvs. 31,42 procent,
  • För anställda som är födda 1990-1991 är arbetsgivaravgifterna reducerade till 15,49 procent
  • För anställda som är födda 1992 eller senare gäller ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

Ytterligare information  

2015-03-30
Högskoleavtal prolongerat
Parterna har enats om att prolongera Högskoleavtalet till och med den 31 december 2016. Det innebär att avtalet löper vidare med oförändrade villkor till och med detta datum.
Ytterligare information finns att läsa på branschsidan.

 

 

Aktuella Utbildningar

Arbetsrätt för arbetsgivare
17-18 september i Stockholm

Länk till ytterligare information och anmälan

Branschavtalets allmänna villkor - grundkurs 
24-25 september i Stockholm 

Länk till ytterligare information och anmälan

 

 

 

Arbetsgivaralliansen i Almedalen

Arbetsgivaralliansen arrangerarar två seminarier i Almedalen. Utöver det kommer vi att medverka på flertalet av våra medlemmars evenemang.

Ledarskap i ideella organisationer kontra företag - vad kan vi lära av varandra?

Tid: Måndag den 29 juni kl. 10:30 - 11:30
Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Mångfald i arbetslivet - bryt barriärer och krossa fördomarna

Tid: Tisdag den 30 juni, kl. 10:00-11:00.
Plats: Gotlands museum, Bildstenshallen.

Läs mer om seminarierna här

©2015 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB