Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

2014-12-18
Arbetsgivaravgifter för unga höjs inte vid årsskiftet
Riksdagen har fastställt budgeten enligt Alliansens reservation med oförändrad arbetsgivaravgift för unga. Det innebär att den nedsänkta arbetsgivaravgiften för ung- domar, som inte fyllt 26 år vid årets ingång, kvarstår, åtminstone fram till det extra val som planeras äga rum i mars. År 2015 är den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar 15,49 procent. Inklusive avtalsförsäkringar och kollektivavtalade pensioner är totala arbetsgivaravgiften 21,29 procent.

 

 

 

   

 

 

Påminnelse: Inlämning av löneunderlag

Det är dags att lämna in löneuppgifter per den 1 september 2014,
för alla medlemmar utom bransch Idrott. Blanketter och anvisningar har 
skickats ut per post och vi ber er att sända in uppgifterna snarast möjligt.
När insamlingen är klar får ni en sammanställd statistik som kan
användas vid kommande lönerevision och för lönesättning i övrigt.

TRS bjuder in

Kostnadsfritt seminarium för Arbetsgivaralliansens medlemmar 
Trygghetsrådet TRS bjuder in till ett seminarium där du får veta mer om hur din organisation kan arbeta med verk-
samhets- och kompetensutveckling enligt KIV-processen (kompetensutveckling för individ och verksamhet).

Seminariet äger rum den 20 januari 2015 i Stockholm.
Länk till ytterligare informatiion och anmälan  

©2014 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB