Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

Traineejobb och utbildningskontrakt för unga
Regeringen har beslutat om två nya insatser för att förenkla matchningen mellan arbetsgivare och ungdomar som saknar gymnasieutbildning: 

Traineejobb införs inom välfärdssektorn och bristyrkesområden som en form av subventionerad anställning för arbetslösa unga. Anställningen ska kombineras med en yrkesutbildning inom området för anställningen. Traineejobben införs den 3 augusti 2015.

Utbildningskontrakt införs för arbetslösa unga mellan 20-24 år som saknar gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontrakt införs den 3 augusti 2015.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Läs mer på regeringens webbplats 

Aktuella Utbildningar

Arbetsrätt för arbetsgivare
17-18 september i Stockholm.

Länk till ytterligare information och anmälan

Branschavtalets allmänna villkor - grundkurs 
24-25 september i Stockholm. 

Länk till ytterligare information och anmälan

Styrelsearbete
29 september i Stockholm.
15 oktober i Lund.
1 december i Göteborg.

Länk till ytterligare information och anmälan

Trygghetsrådet TRS bjuder in

Seminarium: Metoder och Verktyg 
Välkommen till seminarium där du får veta mer om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling enligt TRS metod.

Frågor som är viktiga för en verksamhet, till exempel framtid, nutid, händelser i omvärlden, hur man går från vision till mål samt hur man kan koppla kompetensutveckling till målen berörs. Teori varvas med praktiska övningar. 

Ytterligare information och anmälan:

För seminariet i Göteborg den 9/9
http://www.trs.se/seminarier/metoder-verktyg/9-september-2015.aspx

För seminariet i Umeå den 28/9
http://www.trs.se/seminarier/metoder-verktyg/28-september-2015.aspx

©2015 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB