Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

2015-05-06
Arbetsgivaravgifter för unga 
Riksdagen har beslutat att socialavgifterna för personer som vid 2015 års ingång inte fyllt 23 år sänks till 10,21 procent. Däremot för personer som fyllt 25 år under 2014 eller tidigare blir det fulla avgifter, det vill säga 31,42 procent. Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2015.

  • För anställda som är födda 1989 gäller fulla arbetsgivaravgifter dvs. 31,42 procent,
  • För anställda som är födda 1990-1991 är arbetsgivaravgifterna reducerade till 15,49 procent
  • För anställda som är födda 1992 eller senare gäller ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

Ytterligare information  

2015-03-30
Högskoleavtal prolongerat
Parterna har enats om att prolongera Högskoleavtalet till och med den 31 december 2016. Det innebär att avtalet löper vidare med oförändrade villkor till och med detta datum.
Ytterligare information finns att läsa på branschsidan.

 

 

Aktuella Utbildningar

Medarbetarsamtal - grundkurs 
26 maj i Stockholm (fulltecknad)

Arbetsmiljö
19 maj i Stockholm

Länk till ytterligare information och anmälan

 

 

PÅMINNELSE! Inrapportering av löneunderlag

Vi vill uppmärksamma de medlemmar som ännu inte rapporterat in sitt löneunderlag att göra det snarast möjligt!        

Det används för beräkning av medlems-avgiften till Arbetsgivaralliansen och uteblivet underlag kan innebära extrakostander för dig som medlem.

Berörda medlemmar har fått intruktioner skickade till sig per e-post från rapport@arbetsgivaralliansen.se 

©2015 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB