Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

2014-07-02 Pressmeddelande
Pia Sundhage är utsedd till årets ledarstipendiat 2014
Pia Sundhage, svenska damlandslagets förbundskapten i fotboll, är utsedd till Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2014. Länk till pressmeddelandet 

2014-06-17
Arbetsgivaralliansen i möte med arbetsmarknadsministern
Den 17 juni deltog Arbetsgivaralliansen vid ett samrådsmöte mellan regeringen och arbetsmarkandens parter som arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson bjudit in till. Ämnet för mötet var arbetsmiljö. Läs mer

2014-06-11
Faktura och avgift 2014
Medlemmar i Arbetsgivaralliansen ska i början av året redovisa total årslönesumma och antal anställda föregående år som ska ligga till grund för vår avgift innevarande år. Läs mer

 

Medarbetarsamtal - grundkurs

Alla i verksamheten behöver sitta ner på ett planerat, väl förberett sätt för att samtala om framtiden, om hur vi som individer ska samspela med varandra och hur vi ska hantera våra arbetsuppgifter. Medarbetarsamtalet är just ett sådant samtal. Det fokuserar på medarbetarens behov och önskemål. I andra hand belyses chefens situation. Medarbetarsamtalet är en rättighet för varje medarbetare och ett ledningsverktyg för varje chef.

Läs mer om kursen och anmälan här

Viktiga datum

Trygghetsrådet TRS bjuder in till kostnadsfritt seminarium
Vill du veta mer om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling enligt KIV-processen (kompetensutveckling för individ och verksamhet)?

Syftet är att organisationer som vill utveckla sin verksamhets- och kompetensplanering ska få en inblick i hur man kan jobba med delaktighet i frågor som är viktiga för verksamheten så att alla medarbetare ska ha en gemensam bild av målen.

Seminariet är kostnadsfritt för organisationer som är anslutna till Trygghetsrådet TRS och äger rum i Stockholm den 3 september.  Läs mer om seminariet 

©2014 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB