Därför ska ni bli medlemmar!

- Snabb och personlig service

- Professionell arbetsgivarkompetens

- Stöd via vår hemsida

- Specifika branschavtal 

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Senaste nytt

2015-05-13
Öppettider Kristi himmelsfärd 
Arbetsgivaralliansens jourtelefon är öppen till kl.12.30 onsdagen den 13/5. Torsdag 14/5 och fredag 15/5 har kansliet stängt.

2015-05-06
Arbetsgivaravgifter för unga 
Riksdagen har beslutat att socialavgifterna för personer som vid 2015 års ingång inte fyllt 23 år sänks till 10,21 procent. Däremot för personer som fyllt 25 år under 2014 eller tidigare blir det fulla avgifter, det vill säga 31,42 procent. Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2015.

  • För anställda som är födda 1989 gäller fulla arbetsgivaravgifter dvs. 31,42 procent,
  • För anställda som är födda 1990-1991 är arbetsgivaravgifterna reducerade till 15,49 procent
  • För anställda som är födda 1992 eller senare gäller ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

Ytterligare information  

2015-03-30
Högskoleavtal prolongerat
Parterna har enats om att prolongera Högskoleavtalet till och med den 31 december 2016. Det innebär att avtalet löper vidare med oförändrade villkor till och med detta datum.
Ytterligare information finns att läsa på branschsidan.

 

 

Aktuella Utbildningar

Medarbetarsamtal - grundkurs 
26 maj i Stockholm (fulltecknad)

Arbetsmiljö
19 maj i Stockholm

Länk till ytterligare information och anmälan

 

 

Trygghetsrådet TRS bjuder in

3 juni i Stockholm - ett fåtal platser kvar! 
Trygghetsrådet TRS bjuder in till seminarium om mål och aktiviteter.
Seminariet är kostnadsfritt för Arbetsgivaralliansens medlemmar.

För ytterligare information och anmälan se TRS webbplats 

 

©2015 Arbetsgivaralliansen| Webbansvarig: Ellinor Forsberg| Webbutvecklare: Jimmie LembieAvancit AB