Välkommen till nya webben

Välkommen till Arbetsgivaralliansens nya webbplats! Här hittar ni en snabbguide som hjälper er att lättare finna det ni söker.

Logga in

Inloggningsrutan hittar ni högst upp till höger. Ni loggar in med ert medlemsnummer.  Medlemsnumret återfinns på fakturan i form av 
0XXX-001 där X:en är medlemsnumret som används för att logga in. Dvs numret framför strecket utan nolla/nollor i början.  

Kontakta oss om du varken har tillgång till medlemshandlingar eller fakturor. 

När ni loggar in så filtreras informationen på webbplatsen så att ni ser det som är relevant för just er verksamhet. 

Rådgivning

Under rubriken ”Rådgivning” har vi samlat all information som ni har nytta av som arbetsgivare. Nytt är att ni hittar era avtal, blanketter och mallar direkt på rådgivningssidorna. Till exempel, på sidan ”Anställningsavtal” hittar du allmän information kring vad ett anställningsavtal ska innehålla, och längst ner på sidan finns den eller de blanketter som gäller för just er verksamhet.

Avtal & mallar

Du kan även hitta samtliga avtal, blanketter och dokument genom att gå till ”Avtal & mallar”.