Bli medlem

Som medlem i Arbetsgivaralliansen får du hjälp att lösa alla dina frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vi hjälper dig ända till domstol om det skulle behövas, helt utan extra kostnader. Du får även:

- Snabb och personlig service

Vår Arbetsgivarjour är öppen alla vardagar mellan kl. 08.30-16.30. 

- Branschavtal

Enkla och begripliga kollektivavtal anpassade för din bransch.

- Stöd i strategiska arbetsgivarfrågor

Våra rådgivare är experter på personalfrågor, organisation, arbetsmiljö - och allt som rör arbetsgivarfrågor inom respektive branschområde.

- Arbetsgivarguiden

På vår webbplats hittar du svaren på de flesta av dina frågor. Arbetsgivarguiden guidar dig genom medarbetarens ”livscykel”. Här förklaras lagstiftningen och du får mallar, guider och checklistor att använda på vägen.

- Utbildning i arbetsgivarfrågor

Du får möjlighet att utveckla din kompetens som arbetsgivare om du deltar i våra kurser och seminarier om arbetsgivarrollen, arbetsrätt, skatte- och lönefrågor med mera.

- Mötesplatser och nätverk

På våra arbetsgivarträffar, seminarier och kurser har du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra arbetsgivare under liknande förutsättningar.

- Försäkringar

Din organisation ska - enligt kollektivavtal - ha sina anställda försäkrade. Vilka försäkringsbolag som gäller för just er beror på vilka avtal ni har.

Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande och VD- och styrelseansvarsförsäkring ingår i medlemskapet. Därutöver erbjuds ni att teckna flera andra förmånliga försäkringar. 

- Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Här fångar vi upp nyheter som är viktiga för dig som arbetsgivare att känna till.

- Du får självklart också stöd i frågor som 

Anställning 
Uppsägning
Lön 
Medbestämmande
Arbetstid 
Arbetsmiljö
Semester 
Rehabilitering

Och mycket mer!