Nyheter

Här samlar vi alla nyheter du behöver känna till som arbetsgivare.

 • Nytt treårigt avtal för Högskola

  Den 14 november undertecknades det nya bransch- och löneavtalet för perioden 2022–2025.

 • Missa inte nästa webinar!

  Vad skiljer kreativitet från fantasi?

 • Arbetsgivarguiden – snabba svar på svåra frågor

  Hurra! Vi är så stolta över att ha lanserat Arbetsgivarguiden, ett nytt digitalt stöd för våra medlemmar. Med Arbetsgivarguiden breddar vi vårt erbjudande med stöd i HR-frågor, vilket har varit efterfrågat av många medlemmar. Här finns, förutom arbetsrätt och arbetsmiljö, mallar och guider, en personalbok och mycket annat. Välkommen in och kika!

 • Tillsammans med facken tar vi ansvar för kompetensutveckling

  Nu har både våra tjänstemannafack och arbetarfack antagit huvudavtalet. Vi på Arbetsgivaralliansen är väldigt glada över att även våra motparter inom LO, Kommunal, Fastighets och HRF nu valt att ansluta sig. Tillsammans tar vi ansvar för möjligheterna till kompetensutveckling för alla anställda i vår sektor!

 • Viktigt

  Förtydliganden av protokoll och avtal är klara

  Nu är Förtydliganden av protokoll och avtal äntligen klara efter långdraget samarbete med våra fackliga medparter på kollektivavtalet. Inget nytt har tillkommit utan dessa två skrifter summerar vad som gäller enligt de många protokoll och avtal som tecknades under ett antal år då bransch TRIA tillkom efter att Huvudmannaförbundet upphört. Vi hoppas att skrifterna ska göra det enklare för våra medlemmar att lätt göra rätt.

 • Vision och ST ansluter sig

  Vårt arbete med att ansluta alla våra motparter till vårt huvudavtal med PTK fortsätter. Vi är glada över att vi nu även anslutit fackförbunden Vision och ST till avtalet.

 • Välkommen Maria – ny rådgivare för avtalsområdet Ideella och Idéburna Organisationer

  Vi på Arbetsgivaralliansen är väldigt glada över att välkomna vår nya rådgivare Maria Arrefelt. Maria har arbetat som förhandlare och förhandlingschef i drygt 20 år.

 • Fackliga motparter ansluter sig till huvudavtalet

  Nu påbörjar vi arbetet med att få våra fackliga motparter att ansluta sig till vårt huvudavtal med PTK

 • Nya regler från den 2 augusti

  Som ett led i implementerandet av EU:s balansdirektiv införs regler om flexibla arbetsformer i föräldraledighetslagen och i lagen om ledighet för närståendevård. Även ett nytt repressalieförbud och talerätt för DO införs i lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

 • Nu är huvudavtalet underskrivet!

  Den 27 juni 2022 skrev Arbetsgivaralliansen, PTK och Svensk Scenkonst under ett nytt huvudavtal som föregåtts av förhandlingar under våren.