Nyheter

Här samlar vi alla nyheter du behöver känna till som arbetsgivare.

 • Vinst i Förvaltningsrätten

  Arbetsgivaralliansen har som ombud för ett antal fotbolls- och ishockeyklubbar överklagat Tillväxtverkets beslut om återkrav och avslag av stöd vid korttidsarbete under pandemin till förvaltningsrätten.

 • Referenstid för 2023

  Nu har vi tagit fram en ny mall gällande referenstid för Ideella och Idéburna Organisationer samt Idrott.

 • Yrkanden växlade för Ideella och Idéburna Organisationer samt Upplevelse och Kultur

  För bransch Ideella och Idéburna Organisationer samt bransch Upplevelse och Kultur är avtalsrörelsen nu igång då yrkanden växlats med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna.

 • Snart är vabruari här!

  I februari brukar många barn bli sjuka. Februari kallas ibland för vabruari för att så många föräldrar vabbar då. Arbetsgivare som har anställda med barn kan behöva räkna med en del vab, det vill säga vård av barn.

 • Årsuppgiftsinsamling 2023

  Nu är det dags att lämna in era årsuppgifter. Uppgifterna ska lämnas senast den 28 februari och ligger till grund för beräkningen av er medlems- och serviceavgift.

 • Registrering hos Kammarkollegiet

  Den 1 januari 2023 blir det möjligt för idéburna organisationer med offentlig finansiering inom välfärden att registrera sig hos Kammarkollegiet.

 • Avtalsrörelsen 2023

  Startskottet för avtalsrörelsen 2023 går vid årsskiftet när industrins parter börjar förhandla och det så kallade märket ska sättas.

 • Anställningsskyddet förlängs till 69 år

  Åldern för rätten att kvarstå i anställningen enligt 32 a § LAS höjs från 68 år till 69 år den 1 januari 2023.

 • Skattelättnad för arbetsresor från 1 januari

  Det nuvarande reseavdraget avskaffas efter att riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om nya skattelättnad för arbetsresor. De nya skattelättnader som införs baseras på avståndet mellan hem och arbetsplats. Storleken på lättnaderna kommer även variera beroende på var i landet du bor och jobbar och ska gälla oberoende av vilket färdmedel som används.

 • Sänkt skatt för personer över 65 år

  Den 1 januari 2023 förstärks jobbskatteavdraget för personer som har fyllt 65 år.