Nyheter

Här samlar vi alla nyheter du behöver känna till som arbetsgivare.

 • Fackliga motparter ansluter sig till huvudavtalet

  Nu påbörjar vi arbetet med att få våra fackliga motparter att ansluta sig till vårt huvudavtal med PTK

 • Nya regler från den 2 augusti

  Som ett led i implementerandet av EU:s balansdirektiv införs regler om flexibla arbetsformer i föräldraledighetslagen och i lagen om ledighet för närståendevård. Även ett nytt repressalieförbud och talerätt för DO införs i lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

 • Nu är huvudavtalet underskrivet!

  Den 27 juni 2022 skrev Arbetsgivaralliansen, PTK och Svensk Scenkonst under ett nytt huvudavtal som föregåtts av förhandlingar under våren.

 • Ökad informationsplikt med uppdaterat direktiv

  Den 29 juni träder ändringar i EU:s arbetsvillkorsdirektiv i kraft. Det innebär att du som arbetsgivare får utökad informationsskyldighet vid alla anställningar som påbörjas från och med 29 juni 2022.

 • Nu har nya LAS klubbats

  Efter många och långa förhandlingar mellan fack och arbetsgivare har nu riksdagen fattat beslut om nya LAS, lagen om anställningsskydd.

 • Viktigt

  Nya huvudavtal mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK

  Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK har kommit överens om utkast till nya huvudavtal och ett nytt och förstärkt omställningsavtal på TRS område. Avtalen träffas som en följd av Trygghetsöverenskommelsen, och innebär såväl förbättrade möjligheter till kompetensutveckling som nya anställningsskyddsregler.

 • Stämma 2022

  Tack alla deltagare för en lyckad stämma! Arbetsgivaralliansen stämma ägde rum den 26 april på Münchenbryggeriet i Stockholm och var välbesökt med närmare hundra deltagare.

 • Dags att planera semestern

  Semestertiden närmar sig. Men när behöver du som arbetsgivare vara klar med semesterplaneringen? Och vad gäller när du ska säsongsanställa eller anställa ungdomar?

 • Påminnelse: Inrapportering av lönestatistik

  I april startade insamlingen av marslönerna för 2022 för Arbetsgivaralliansens branscher Idrott samt Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Den 17 maj är sista dag för att inkomma med uppgifter.

 • Helena Esbjörnsson är Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2020

  Arbetsgivaralliansens ledarstipendium för 2020 delades ut vid Arbetsgivaralliansens stämma den 26 april 2022.