Nyheter

Här samlar vi alla nyheter du behöver känna till som arbetsgivare.

 • Tvåårigt avtal för Upplevelse och Kultur

  Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna gällande tjänstemän. Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

 • Tvåårigt avtal för Ideella och Idéburna Organisationer

  Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna gällande tjänstemän och Fastighetsanställdas Förbund för arbetare. Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

 • Förhandlingar pågår – avvakta lönerevision

  Flertalet av Arbetsgivaralliansens kollektivavtal löpte ut den 30 april och förhandlingarna om nya pågår ännu.

 • Viktigt

  Förändringar TRIA från och med 2023-05-01 – Skola/Utbildning

  Bransch TRIA upphörde den sista april 2023 och berörda verksamheter flyttas till bransch Utbildning och Folkbildning och tillämpar därigenom avtal Skola/Utbildning. Här sammanfattar vi vad som är nytt!

 • Viktigt

  Förändringar TRIA från och med 2023-05-01 – Vård och Omsorg

  Bransch TRIA upphörde den sista april 2023 och berörda verksamheter flyttas till bransch Vård och Omsorg och tillämpar därigenom avtal Vård och Omsorg. Här sammanfattar vad som är nytt!

 • Viktigt

  Förändringar TRIA från och med 2023-05-01 – Ideella och Idéburna Organisationer

  Bransch TRIA upphörde den sista april 2023 och berörda verksamheter flyttas till bransch Ideella och Idéburna Organisationer. Här sammanfattar vi vad som är nytt!

 • Almedalen 2023

  Ska du besöka Almedalsveckan 2023? Arbetsgivaralliansens rådgivare finns på plats i Visby! Du kan boka en av våra rådgivare till någon av dina egna aktiviteter.

 • Uppstart av nätverk för HR-chefer

  Vi ser att det finns behov av att diskutera aktuella frågor inom strategiskt HR-arbete. Därför kommer Arbetsgivaralliansen att starta upp nätverk för HR-chefer.

 • Enkät från European Association of Sport Employers

  Nu behöver EASE svenska arbetsgivares hjälp att fylla i en enkät för att bidra till ett projekt som syftar till att främja en mer inkluderande arbetskraft inom idrotten utifrån kategorierna kön, ålder och funktionsvariation. Därför skulle vi uppskatta om du ville bidra till projektet Better Sport Through Inclusion genom att svara på enkäten.

 • Nytt kollektivavtal mellan Visita och HRF

  Visita och HRF träffade den 3 april 2023 ett nytt kollektivavtal vilket gäller för Arbetsgivaralliansens medlemmar som tillämpar Gröna riksen