Arbetsgivarförbund

Det är en lång, svensk tradition med två parter på arbetsmarknaden: arbetsgivare och arbetstagare. Vår modell är att arbeta för branschavtal genom centrala förhandlingar.

I den löpande verksamheten på en arbetsplats dyker alltid problem upp, där man behöver hjälp – av en part som verkligen förstår de speciella villkoren för branschen.

Arbetsgivarförbund

Arbetsgivarförbundet måste vara insatt i branschers särart

Den som är anställd kan få hjälp av en fackförening, och motsvarigheten för arbetsgivaren är ett arbetsgivarförbund. Det säger sig själv att det förbund som ska hjälpa till måste förstå och vara väl insatt i de särskilda förhållandena på varje arbetsplats och drivkrafterna i varje bransch. Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets egen arbetsgivarorganisation. Vi både kan och förstår de särskilda villkor som gäller för ideellt arbete. Det kan vara idrottsklubbar, trossamfund, friskolor, cirkusar, teatergrupper – arbetsplatser där många människor är ovanligt engagerade. Det gör att gränsdragningarna kan vara svåra. Man ska komma ihåg att det i relationen alltid finns olika ansvar för de berörda. Exempelvis har en volontär utan undantag alltid en arbetsgivare som måste följa gällande lagstiftning. Vi på Arbetsgivaralliansen har som mål att du som medlem ska bli en så kunnig och professionell arbetsgivare som det bara går. Våra rådgivare är djupt kunniga specialister på sina sju branscher: Ideella och idéburna organisationer, Idrott, TRIA, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Upplevelse och kultur, Utbildning och folkbildning samt Vård och omsorg. Hos oss hittar du omfattande, specialiserad juridisk rådgivning. Du får stöd och hjälp i din roll som arbetsgivare. Välkommen till en första, fri rådgivning!