Folkrörelse

Sveriges folkrörelser är en del av Civilsamhället. De startade en gång i tiden för att komma till rätta med problem och oförrätter i samhället.

Idag pratar vi om folkrörelserna som stora, ideellt drivna organisationer, ofta inom Idrott och politik. Inom den här sektorn är arbetet ofta ideellt. Dock gäller arbetsmarknadens regler – det finns alltid en arbetsgivare och en arbetstagare.

Folkrörelse

Folkrörelsernas villkor är olika, juridiken är densamma

Det personliga engagemanget kan göra att man behöver hjälp med de juridiska gränsdragningarna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaralliansen är Civilsamhällets egen arbetsgivarorganisation. Vi arbetar för att våra medlemmar ska bli så kunniga och professionella arbetsgivare som möjligt. Vi har kunniga rådgivare som är specialister på sex olika branscher: Ideella och Idéburna Organisationer, Idrott, Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, Upplevelse och Kultur, Utbildning och Folkbildning samt Vård och Omsorg.

Här finns mycket juridisk rådgivning, hjälp och stöd att få som arbetsgivare. Välkommen till en första, fri rådgivning!