Civilsamhället

Vi känner ideella och idéburna organisationer väl efter 30 år. Och vi vill göra allt för att just din organisation ska vara en proffsig arbetsgivare – både effektiv och tydlig.

Civilsamhället är en stor och viktig del av Sverige. Det finns 240 000 ideella och idéburna organisationer, föreningar, stiftelser, samfälligheter, trossamfund och rörelser. Verksamheter som inte har som huvudsyfte att dela ut vinst, utan är byggda kring en idé, ideologi eller aktivitet.

Civilsamhället samlar mer än halva befolkningen, och är viktigt för ett fungerande, demokratiskt och inkluderande samhälle. Din verksamhet är en del av detta.

Det personliga engagemanget kan göra att man behöver hjälp med de juridiska gränsdragningarna.

Olika förutsättningar, samma behov

Även om din organisation är unik så har den mycket gemensamt med andra delar av civilsamhället.

Oavsett vilka idéer du drivs av ska du följa de regler och lagar som gäller för alla organisationer som har arbetstagare och volontärer. Dessa lagar och regler kan kännas svåra och krångliga, särskilt då de ligger långt från er kärnverksamhet. Men de gör livet och verksamheten betydligt enklare och tydligare. Och som tur är, är arbetsrätten vårt fokus. Vi på Arbetsgivaralliansen arbetar uteslutande med att stärka organisationer i dess arbetsgivarroll. Vår sakkunnighet kring förutsättningarna och utmaningarna för just din bransch gör oss till ett bra val.

 

Civilsamhället

Civilsamhällets behov: fler proffsiga arbetsgivare

Det personliga engagemanget kan göra att man behöver hjälp med de juridiska gränsdragningarna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation. Vi arbetar för att våra medlemmar ska bli så kunniga och professionella arbetsgivare som möjligt. Vi har kunniga rådgivare som är specialister på sju olika branscher: Ideella och idéburna organisationer, Idrott, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Upplevelse och kultur, Utbildning och folkbildning samt Vård och omsorg. Här finns mycket juridisk rådgivning, hjälp och stöd att få som arbetsgivare. Välkommen till en första, kostnadsfri rådgivning!