Civilsamhället

Vi känner civilsamhällets organisationer väl efter 26 år. Och vi vill göra allt för att just din organisation ska vara en proffsig arbetsgivare – både effektiv och tydlig.

Civilsamhället är en stor och viktig del av Sverige.

Det är 240 000 ideella och idéburna organisationer, föreningar, stiftelser, samfälligheter, trossamfund och rörelser. Verksamheter som inte har som huvudsyfte att dela ut vinst, utan är byggda kring en idé, ideologi eller aktivitet.

Civilsamhället samlar mer än halva befolkningen, och är viktigt för ett fungerande, demokratiskt och inkluderande samhälle. Din verksamhet är en del av detta.

Det personliga engagemanget kan göra att man behöver hjälp med de juridiska gränsdragningarna.

Olika förutsättningar, samma behov

Även om din organisation är unik, så har den mycket gemensamt med andra delar av Civilsamhället.

Oavsett vilka idéer ni drivs av ska ni följa de regler och lagar som gäller för alla organisationer som har arbetstagare och volontärer. Dessa lagar och regler kan kännas svåra och krångliga, särskilt då de ligger långt från er kärnverksamhet. Men de gör livet och verksamheten betydligt enklare och tydligare. Och som tur är, är arbetsrätten vårt fokus. Vi på Arbetsgivaralliansen arbetar uteslutande med att stärka organisationer i dess arbetsgivarroll. Vår sakkunnighet kring förutsättningarna och utmaningarna för just din bransch gör oss till ett bra val.