Ideellt arbete

Ideellt arbete, även kallat volontärarbete, är att arbeta för sin övertygelse – ofta utan ekonomisk ersättning.

En vanlig missuppfattning är dock att arbetsmarknadens regler inte gäller vid ideellt arbete. Det stämmer inte. Det finns juridiskt sett alltid en arbetsgivare och en arbetstagare med olika skyldigheter och rättigheter.

Ideellt Arbete

Även det ideella arbetet som volontär följer arbetsmarknadens regler

Ofta sker ideellt arbete inom det s k Civilsamhället. Arbetsgivaralliansen är Civilsamhällets egen arbetsgivarorganisation. Vi arbetar för att våra medlemmar ska bli så kunniga och professionella arbetsgivare som möjligt. Vi har kunniga rådgivare som är specialister på sex olika branscher: Ideella och Idéburna Organisationer, Idrott, Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, Upplevelse och Kultur, Utbildning och Folkbildning samt Vård och Omsorg.

Här finns mycket juridisk rådgivning, hjälp och stöd att få som arbetsgivare. Välkommen till en första, fri rådgivning!