Arbetsgivarorganisation

Svensk arbetsmarknad bygger traditionellt på två parter: arbetstagare och arbetsgivare.

Förhandlingar sker centralt och leder till branschavtal. Men i alla verksamheter dyker arbetsrelaterade problem upp, som måste redas ut. Precis som anställda kan få hjälp av en fackförening, kan en arbetsgivare få hjälp och juridisk rådgivning av en arbetsgivarorganisation.

 Arbetsgivarorganisation

En Arbetsgivarorganisation måste kunna din bransch

Det är viktigt att en arbetsgivarorganisation förstår de specifika arbetsförhållandena och drivkrafterna i varje bransch. Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets egen arbetsgivarorganisation. Det betyder att vi förstår de speciella villkor som gäller för ideellt arbete. Det kan till exempel vara idrottslag, trossamfund, friskolor, cirkusar, teatergrupper – verksamheter som bygger på engagemang. Ibland är gränsdragningarna komplicerade, men trots detta finns alltid rollen som arbetstagare och arbetsgivare. En volontär har t ex alltid en arbetsgivare som måste följa lagar och regler. Arbetsgivaralliansen arbetar för att dess medlemmar ska bli så kunniga och professionella arbetsgivare som möjligt. Vi har kunniga rådgivare som är specialister på sex olika branscher: Ideella och Idéburna Organisationer, Idrott, Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, Upplevelse och Kultur, Utbildning och Folkbildning samt Vård och Omsorg. Här finns mycket juridisk rådgivning, hjälp och stöd att få som arbetsgivare. Välkommen till en första, fri rådgivning!