Lönestatistikinsamlingen är avslutad

Insamlingen av mars månads löner är nu avslutad. Nästa insamlingsperiod är under hösten 2020.

Inrapporteringen ligger till grund för Arbetsgivaralliansens lönestatistik och utgör ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Även ni medlemmar kan använda lönestatistiken som ett hjälpmedel vid kommande lönerevision och vid lönesättningen i övrigt.

Du hittar den senaste framtagna statistiken via vår tjänst  Lönesök. Lönesök är en nyutvecklad portal där du på ett smidigt sätt kan söka fram de löneuppgifter du behöver. Du kan filtrera efter både månads- eller timavlönade, efter hela riket eller uppdelat per region.

>> Länk till Lönesök