Hur många dagar går det på ett år?

Arbetsdomstolen har nu slagit fast att ett år består av 365 dagar, oavsett om det är skottår eller inte. Bakgrunden är en tvist om hur många dagar som ska gå innan en visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning.

Fackförbundet ST stämde staten genom Linnéuniversitet för att ha avbrutit en visstidsanställning som ST ansåg skulle övergått i en tillsvidareanställning. Enligt lagen om anställningsskydd, Las, ska någon som varit anställd på allmän visstid i sammanlagt två år under en femårsperiod övergå till en tillsvidareanställning. Mannen i fråga hade haft både korta och långa visstidsanställningar under flera år och sammanlagt varit anställd i 721 dagar. Den fråga som Arbetsdomstolen hade att pröva i denna del var hur beräkningen av den anställningstid som krävs för att uppnå tidsgränsen "sammanlagt mer än två år" ska ske och om det därvid är tillräckligt att den sammanlagda anställningstiden uppgår till 721 dagar.

Fackförbundet ST räknade en månad som 30 dagar vilket innebar att mannen hade kommit upp i två år efter 721 dagar. Linnéuniversitet definierade istället en månad som kalendermånad vilket innebar att det krävdes tio dagar till.

Arbetsdomstolen har nu slagit fast att ett år har 365 dagar och att även skottår ska räknas som 365 dagar av praktiska skäl. Därmed krävs en anställningstid på sammanlagt 731 dagar (365 dagar x 2 år + 1 dag) under en femårsperiod för att anställningen ska omvandlas till visstidsanställning. AD avslog därför fackförbundet STs talan. Två ledamöter var skiljaktiga.

Andra regler i kollektivavtal

Observera att det kan finnas andra regler i kollektivavtal. I Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Idrott, Ideella och Idéburna organisationer samt för Upplevelse och Kultur är reglerna om omvandling i Lagen om anställningsskydd ersatt med de regler som anges i respektive kollektivavtal. Här finns även olika regler för tjänstemän respektive för arbetare.