AMF pensionsförsäkring AB tar över efter Prometheus

Som vi tidigare aviserat så upphör möjligheten att placera sin tjänstepension via Prometheus. En del av pensionsförsäkringarna har redan överlåtits till SPP. Nu är det även klart att försäkringar som en gång valts genom Foras Avtalspension SAF-LO kommer att överlåtas till AMF pensionsförsäkring AB.

Prometheus fullmäktige godkände överlåtelsen till AMF pensionsförsäkring AB 17 mars 2020 och Finansinspektionen beräknas ge sitt godkännande i juni 2020. Överlåtelsen sker sedan under juni 2020.

De anställda som har en pågående pensionsutbetalning som löper bortom 2020 kommer att få den från Prometheus som vanligt till och med juni 2020. Därefter tar AMF respektive SPP vid och fortsätter utbetalningarna. Alla som berörs av överlåtelsen får separat information om de praktiska detaljerna.