Ändrade ersättningsnivåer för anställningsstöd

Från den 1 november 2017 gäller nya ersättningsnivåer för flera subventionerade anställningar.

Ändringarna påverkar nya beslut och beslut om förlängning som fattas efter 1 november 2017. Beslut som fattats innan dess påverkas inte.

Ersättningsnivåer från 1 november 2017 

Instegsjobb

Dagsersättningen höjs från 800 kronor per dag till 970 kronor per dag.

Särskilt anställningsstöd

Dagsersättningen höjs från 800 kronor per dag till 970 kronor per dag. Bidragsprocenten sänks från 85 procent till 80 procent. 

Extratjänst

Dagsersättningen höjs från 1 140 kronor per dag till 1 213 kronor per dag.

Nystartsjobb

Taket för den del av bruttolönen (inklusive till exempel sjuklön, semesterlön och vissa skattepliktiga förmåner) som stödet utbetalas för, sänks från
22 000 kronor per månad för heltidsanställning till 20 000 kronor per månad. Vid deltidsanställning minskas ersättningen proportionellt.

Lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 

Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till som mest
18 300 kronor per månad och de avgifter och premier som är hör till denna del, ska läggas till grund för bidrag. Bruttolönen som läggs till grund för bidrag ökar från 17 100 kronor per månad till 18 300 kronor per månad. Vid deltidsarbete minskas bidraget i förhållande till arbetstiden.

Mer information finns under Relaterad information.