Förslag på ändringar i LAS från och med juni

Just nu pågår den största arbetsrättsliga reformen i modern tid. De nya förslagen i LAS föreslås att träda i kraft redan i juni och tillämpas från oktober.

Den 27 januari 2022 kom lagrådsremissen som bland annat föreslår stora ändringar i LAS (Lagen om anställningsskydd) och planen är att de träder i kraft redan 30 juni 2022. Förslagen innebär till exempel att uppsägning från arbetsgivarens sida måste grunda sig på sakliga skäl. Reformen innehåller förutom ändringar i LAS även ett nytt omställningsstudiestöd och en utbyggd omställningsförsäkring.
Läs mer om de nya förslagen på regeringens hemsida 

Partsöverenskommelsen innehåller både positiva och negativa nyheter. Oavsett så är det här den nya svenska modellen, Arbetsgivaralliansen har inlett förhandlingar med PTK för att vara en del av den.

Maria Liljedahl, förhandlingschef