Världskarta

Anställa från länder utanför EU

Ska du anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU kan personen behöva ett arbetstillstånd. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att kontrollera att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Du ska också meddela Skatteverket om anställningen.

De flesta som är medborgare i länder utanför EU behöver ett arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige. Det finns undantag, till exempel behöver inte personer som har permanent uppehållstillstånd ansöka om arbetstillstånd. Migrationsverket har information om vilka som undantas från kraven. EU-medborgare, nordiska medborgare och medborgare i Schweiz behöver inte arbetstillstånd.

Det är straffbart att ha en person anställd som inte har rätt att arbeta eller vara i Sverige. Som arbetsgivare är du skyldig att kontrollera att personen har de tillstånd som krävs.

Krav för arbetstillstånd

Det ställs flera krav på dig som arbetsgivare för att den du vill anställa ska få ett arbetstillstånd. Det är du som är arbetsgivare som ska påbörja ansökan. Tänk på att vara ute i god tid eftersom handläggningen hos Migrationsverket tar tid.

Du måste:

  • annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar. Det gör du enklast genom att annonsera på Arbetsförmedlingens platsbank.
  • skapa ett anställningserbjudande och skicka till facket så att de får tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. Migrationsverket har en e-tjänst där du kan skapa ett anställningserbjudande.
  • erbjuda en anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig. Arbetstagaren måste arbeta i den omfattningen att han eller hon tjänar minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

Företag som inte har kollektivavtal ska erbjuda villkor, försäkringar och lön i nivå med kollektivavtalet eller vad som är brukligt i branschen. För vissa yrken som till exempel artister, idrottare och tränare finns det särskilda regler och vissa branscher som städ, personlig assistans med flera omfattas av högre krav. Se Migrationsverket för fullständig information.

Ett arbetstillstånd beviljas för högst två år i taget eller för den tid anställningen gäller. Fortsätter anställningen måste arbetstillståndet förlängas. Ansökan om förlängning måste lämnas in innan tillståndet går ut för att personen ska ha rätt att fortsätta arbeta under väntetiden.

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du också underrätta Skatteverket. Det gör du på en särskild blankett, SKV 1160.

Spara kopior på dokumenten från arbetstagaren om rätten att vara och arbeta i Sverige. De ska arkiveras under anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.