Anställd i civilsamhället – forskningsrapport om villkor och drivkrafter

Att vara anställd i civilsamhället är något annat än den privata eller den offentliga sektorn. Det erbjuder en möjlighet till ett attraktivt sammanhang med engagemang, värderingar och en önskan om att förändra världen. Men hur ser villkor, utvecklingsmöjligheter och skillnader inom denna sektor ut?

I samarbete med KFO och IDEA släppte vi i samband med Almedalen resultaten av en ny forskningsstudie av anställdas villkor och drivkrafter i det svenska civilsamhället.

Fler än 180 000 personer är anställda inom det svenska civilsamhället. Studien är den första vetenskapliga studien som undersökt hela gruppen av anställda inom denna sektor. Med rapporten vill vi bidra till kunskapen om de anställdas arbetsvillkor och drivkrafter. Det är viktigt av flera anledningar. Dels för att förstå pågående förändringar inom civilsamhället som diskussionen om professionalisering eller anställdas arbetsbördor. Dels för att rekrytera, motivera och behålla duktiga personer i sektorn.

Engagemang, ansvar och delaktighet

En stor del av resultaten är positiva för den ideella sektorn och dess organisationer. Studien visar att en stor majoritet av anställda i civilsamhället trivs med sina arbetsuppgifter och att deras arbeten präglas av engagemang, delaktighet och meningsfullhet. Men studien pekar också på viktiga utmaningar som att uppmärksamma och synliggöra denna grupp i civilsamhället och att arbeta med upplevda nackdelar med att arbeta i ideell sektor, inklusive sämre villkor och ekonomi eller avsaknad av stödjande strukturer.

Rapporten är framtagen på uppdrag av KFO, Arbetsgivaralliansen och Idea. Medförfattare är Mats Jutterström, Ola Segnestam Larsson, Stina Zetterström och Dan Hedlin, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Score.

Ladda ned rapporten Anställd i civilsamhället (pdf)

Seminarium i Almedalen

I Almedalen anordnade vi ett seminarium med anledning av rapporten. Seminariet finns att se i efterhand här under eller på vår YouTube-kanal.