Anställningsformer

Arbetsgivaralliansen har under 2017 kommit överens om nya kollektivavtal för branscherna IoIO, U&K samt Idrott.

Vi vill återigen uppmärksamma er om att vi kommit överens om nya anställningsformer för tjänstemän (ej fastighets) i kollektivavtalen. LAS gäller inte längre i denna del. Läs i respektive kollektivavtal under avsnittet Anställning vad som gäller just för er.

  • Nya avtalad visstid (istället för allmän visstid) samt vikariat som gäller totalt 3 år under en period av fem år.
  • Inga begräsningar beträffande tidsbegränsade anställningar för personer över 65 år, skolungdom, studenter, doktorandtjänst samt praktikarbete. Säsongsarbete gäller på samma sätt som tidigare.
  • Provanställningar kan vid frånvaro förlängas direkt med den anställde. Avslutas med fyra veckors varsel för bransch Idrott samt med två veckors varsel för branscherna IoIO och U&K.
  • Prövotid (typ provanställning) ingår automatiskt i anställningsformen  Avtalad visstid och Vikariat.
  • Nya regler beträffande beredskap (moderniserade).
  • Ny regel beträffande ob-ersättning där det går att komma överens med den anställde direkt om annan ersättning.
  • Det har införts en trappa i uppsägningstiden när den anställde säger upp sig själv.
  • Bransch IoIO har fått ett helt nytt avsnitt för arbetstid.
  • Över detta finns redaktionella ändringar i samtliga avtal vilket framgår genom att det är markerat med ett streck i kanten i avtalet.

När träder de nya reglerna i kraft?

Observera även att ändringarna i allmänna villkorsdelarna i kollektivavtalen träder i kraft den 1 november. Nya anställningsformer gäller från och med 1 november 2017. Beträffande anställningsavtal som ingåtts före den 1 november 2017 gäller tidigare regler för sådana anställningar fullt ut. Gällande vikariat finns en särskild bestämmelse om omvandling se i respektive avtal.

Då de nya anställningsformerna nu gäller kommer vi att ge ut nya blanketter för anställningsavtal. Till dess att de är klara ska ni använda våra befintliga blanketter och kryssa i ruta nummer 6 samt ange under rubriken ”Annan anställningsform enligt kollektivavtal”.