Anställningsskyddet förlängs till 69 år

Åldern för rätten att kvarstå i anställningen enligt 32 a § LAS höjs från 68 år till 69 år den 1 januari 2023.

När den anställda har fyllt 69 år ska dock arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande.
Lagändringen påverkar även de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt som också ska höjas till 69 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar

Läs mer