Antalet sjukfall ökar vid skolstart

När sommarsemestern är över ökar antalet sjukfall. Särskilt drabbad är skolsektorn, enligt statistik från AFA Försäkring.

Inom de flesta yrkesgrupper ökar antalet sjukfall efter semestern. Bland lärare är dock antalet nya sjukfall 3 gånger så många som andra yrkesgrupper, enligt statistik från AFA Försäkring. 

Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro är psykiska diagnoser såsom stress, förstämningssyndrom och ångestsyndrom.

Läs mer på AFA Försäkrings webbplats. Se länk under Relaterad information.