Arbetsgivaralliansen och ”Ny org”?

Hur ser Arbetsgivaralliansen på utredningen om en ny organisation, ”Ny org”, som är tänkt att innehålla både arbetsgivarfrågor och intressepolitiska frågor för civilsamhället?

Utredningen, som är beställd av arbetsgivarorganisationerna KFO och IDEA samt intresseorganisationerna Famna och Forum är nu färdig och har presenterats av de beställande organisationerna.

Vi har pratat med Jan-Eric Rönngren som, på uppdrag av Arbetsgivaralliansens styrelse, deltagit i den referensgrupp som fått insyn i utredarnas material, som nu publicerats i en rapport. I rapporten finns förslag, men både beställarna och utredarna konstaterar att rapporten inte presenterar ett färdigt förslag utan ska ses som en idéskiss och som ett underlag för fortsatta diskussioner och utredningar.

– Eftersom vi inte ännu inte har ett färdigt, konkret förslag så är det svårt för Arbetsgivaralliansen att ta definitiv ställning till "Ny org", menar Jan-Eric. Vad vi ser i utredningen är en idéskiss utan konkret innehåll. Vi vet heller inte hur beställarna kommer att använda rapporten. Kommer de att konkretisera idéskissen i sin helhet eller kommer de att plocka delar av rapporten till det som är tänkt att bli "Ny org"? Men vi följer projektet med stor nyfikenhet och är öppna för samtal.

Vad innebär utredningen för mig som medlem?

Enligt Jan-Eric väcker utredningen ett antal frågor som medlemmarna i Arbetsgivaralliansen bör få handfasta svar på. När presenteras en konkret organisation att ta ställning till? Vad kommer det att kosta att vara medlem? På vilket sätt tänker man sig konkret organisera civilsamhället intressepolitiskt? Vilka kommer de intressepolitiska sektioner som skissas på i utredningen att vara och hur kommer de att sättas samman? Och kommer medlemmarna att ha en intressepolitisk gemenskap med Sverigedemokraterna, som idag är medlemmar i IDEA? Vad kommer ett byte av kollektivavtal att innebära, bland annat när det gäller pensionskostnaderna?

Förbundsdirektör Hans-Göran Elo säger så här:

– Vårt uppdrag är att vara en renodlad arbetsgivarorganisation. Samtidigt har vi alltid jobbat hårt för att det ska finnas oberoende intressepolitiska organisationer som kan driva de intressepolitiska frågorna som finns inom civilsamhällets olika delar. Vi tror, precis som utredaren, att det inte går att förena hela civilsamhället i en gemensam intressepolitisk röst.

Kan jag påverkas på andra sätt?

Av erfarenhet vet Arbetsgivaralliansen att olika branscher kan ha väldigt olika frågor som behöver adresseras, säger Jan-Eric. Därför har Arbetsgivaralliansen alltid gett sitt stöd till olika intresseorganisationer inom civilsamhället. Till exempel har Arbetsgivaralliansen varit med och bildat Famna.

– För oss är det viktigt att medlemmar från olika arbetsgivarorganisationer ska kunna enas i samma intresseorganisation, säger Jan-Eric. Om arbetsgivarfrågor och intressepolitik bakas ihop under samma tak finns risken att viktiga branschspecifika frågor prioriteras ner till förmån för det större sammanhangets minsta gemensamma nämnare. Och andra stängs ute.

Vad händer nu?

Vi vet att många av Arbetsgivaralliansens medlemmar undrar hur de kan komma att påverkas i framtiden. Därför planerar vi bjuda in till möten där du som medlem kan ställa dina frågor. Först ut är bransch Vård och Omsorg, som har sitt möte tisdag 2 juni 2020, "Vägval vård och omsorg". Vi återkommer i den här frågan när vi vet mer.