Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid hemarbete

Vi får många frågor just nu om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och Skatteverkets regler för arbete hemifrån. Vad gäller?

Skatteverkets regler har ingenting med arbetsmiljöansvaret att göra

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller oavsett om den anställde är på kontoret eller arbetar hemma. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kvarstår och Arbetsmiljöverkets riktlinjer kring det kan du läsa mer om här.
Arbetsmiljöverkets information utgår ifrån när den anställde rekommenderas att arbeta hemifrån.

 

Regelverk kring tjänsteställe

Skatteverket reglerar enbart det skatterättsliga regelverket kring tjänsteställe, det vill säga på vilken plats som är den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Den platsen blir i sin tur avgörande för tolkningen av vad som till exempel räknas som tjänsteresor. Det finns regler för det också, läs mer på Skatteverkets hemsida

Om du har frågor om försäkring vid hemarbete så kan du läsa mer på vår försäkringspartners hemsida