Sju satsningar mot hot, våld och otillåten påverkan inom idrotten

Arbetsmiljökommittén för idrotten har beviljats statsbidrag av Arbetsmiljöverket för ett projekt som ska motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet inom idrotten.

Projektet ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter. I fokus står satsningar mot bland annat våld, hot och trakasserier inom idrotten, säkra och trygga evenemang, terrorhot mot offentliga tillställningar och utbildning och certifiering av säkerhetsdelegater.

Projektet drivs tillsammans med Riksidrottsförbundet, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetsmiljökommittén är styrgrupp. I arbetsmiljökommittén ingår Arbetsgivaralliansen tillsammans med Unionen, Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas förbund.

Projektet löper året ut och mycket kommer ske på kort tid. Kommittén kommer sprida information och kunskap från projektet till er medlemmar, håll utkik framöver!

Har du frågor om projektet kan du kontakta Anna Dicander, rådgivare bransch Idrott på nedanstående kontaktuppgifter.

Porträttbild av Anna Dicander

Anna Dicander

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 05
E-postadress