Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsskador

Som en del av en gemensam EU-insats inleder nu Arbetsmiljöverket cirka 1 350 inspektioner för att minska riskerna för belastningsskador. Bland annat inspekteras restaurangverksamheter.

Belastningsskador hör till de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige och övriga Europa. För att vända den negativa trenden menar Arbetsmiljöverket att det behövs en dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud.

Belastningsskadorna kan se olika ut för män och kvinnor. Chefer uppmuntras därför att fördela arbetsuppgifterna mellan individer av olika kön, så att alla får variation och rätt förutsättningar, menar Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket inspekterar bland annat restaurangverksamheter, parti- och detaljhandel, bilverkstäder, flyttfirmor och tillverkningsindustri.

Du som arbetsgivare bär det juridiska ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö. Det betyder exempelvis att du ska:

  • identifiera risker för belastningsskador som finns på arbetsplatsen
  • undersöka riskerna och göra en riskbedömning
  • vidta eventuella åtgärder för att minimera riskerna och dokumentera resultatet
  • informera och utbilda medarbetarna om hur de arbetar säkert

Så går inspektionerna till

Eftersom det fortfarande råder allmän smittspridning av covid-19 i Sverige, görs inspektionerna över telefon. Inspektörerna kan även begära in handlingar som dokumenterar det förebyggande arbete som görs för att minska risken för belastningsskador.