Just nu: Arbetsmiljöverket inspekterar

Under 2020 fortsätter Arbetsmiljöverkets inspektioner hos arbetsgivare inom kultur, film och teater. De tittar särskilt på hur arbetsgivaren arbetar för att motverka kränkande särbehandling som mobbning och olika former av trakasserier. Har ni rutinerna på plats?

Bakgrunden till att Arbetsmiljöverket vill inspektera arbetet kring just kränkande särbehandling är att det ligger bakom ungefär en av tio anmälda arbetssjukdomar. Efter att förra året ha granskat kultursektorn fortsätter nu inspektionerna inom kultur, film och teater. Under en inspektion kontrollerar Arbetsmiljöverket hur du som arbetsgivare lever upp till myndighetens föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Rutiner som ska finnas på plats

Som arbetsgivare är du skyldig att ha en handlingsplan för att motverka kränkande särbehandling i arbetsmiljön. Du ska också ha beredskap för att snabbt hjälpa utsatta. Alla ska känna till rutinerna. Rutinerna formuleras gärna i en policy och ett gemensamt arbete kring bemötande och uppträdande mot varandra uppmuntras. Det här är några saker ni bör tänka igenom:

  • Hur klargör ni att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten?
  • Hur förebygger och hanterar ni kränkande särbehandling, hur hanteras t.ex. konflikter, arbetsfördelning och förutsättningar för samarbete?
  • Hur gör ni för att chefer och arbetsledare ska veta hur de ska agera i tid?
  • Vem tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer?
  • Vad händer med informationen och vad ska mottagaren ska göra?
  • Hur och var kan de som är utsatta snabbt få hjälp?
  • Hur arbetar ni för att utreda orsakerna och förebygga kränkande särbehandling i framtiden?

Ny, kostnadsfri kurs för dig som är medlem

Med anledning av inspektionerna har vi skapat en skräddarsydd kurs om kränkande särbehandling. Under kursen går vi igenom regelverket och ger handfasta tips kring hur ni kan arbeta med frågan inom er organisation. Kursen är kostnadsfri för dig som är medlem.