Arbetsmiljöverket inspekterar pakethantering inom e-handel

Under 2019 planerar Arbetsmiljöverket att genomföra cirka 750 inspektioner på godsterminaler och utlämningsställen- och ombud. Året därpå kan det bli aktuellt att inspektera chaufförer och e-handelsföretag.

Arbetsmiljöverket vill med inspektionerna förbättra arbetsmiljön för arbetstagare som arbetar med försändelser inom e-handeln. Syftet är att bidra till förverkligandet av regeringens arbetsmiljöstrategi. I den framgår det att insatser är nödvändiga för ett hållbart arbetsliv, genom förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa och risken för förslitningsskador.

Inspektionerna kommer att rikta sig till risker inom följande arbetsmiljöområden:

  • Belastningsergonomi.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Våld och hot.
  • Användning av truckar.

Vid besöken kommer inspektörerna att kontrollera att det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsgivarna bedriver verksamheten på ett sätt som förebygger risker för arbetssjukdomar eller arbetsolyckor. Inspektionsarbetet kommer att starta under juni månad.