Arbetsmiljöverket undersöker behovet av vägledningar

Som en del i Arbetsmiljöverkets regelförnyelsearbete ska myndigheten arbeta med hur vägledningar ska tas fram och vilka vägledningar som det finns behov av. Nu har ni möjlighet att lämna era synpunkter.

Exempel på vägledningar som myndigheten har tagit fram är till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete samt till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. I vägledningar kan myndigheten ge tips, råd och exempel på hur föreskrifterna kan användas.

Till ett antal specifika föreskrifter (enskilda paragrafer i ett föreskriftshäfte) har Arbetsmiljöverket även skrivit det som kallas för allmänna råd. Det allmänna rådet ska direkt kunna ge ett förtydligande till den specifika föreskriften.

Bidra med synpunkter

I arbetet med hur vägledningar ska tas fram vill Arbetsmiljöverket samla in hur behovet av vägledningar ser ut. Nu har Arbetsgivaralliansens medlemmar möjlighet att lämna sina synpunkter.

Arbetsmiljöverket vill veta:

  • Vilket behov har ni av vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter? Det skulle kunna handla om tolkning av vissa föreskrifter, praktiska exempel och tips, checklistor, mallar och flödesschema.

  • Är ert behov kopplat till något särskilt område? Det skulle kunna handla om systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning, trycksatta anordningar, arbetsplatsens utformning eller något annat som är av betydelse i er verksamhet.

  • Vilka föreskriftshäften använder ni mest i dag? Lista gärna de fem mest använda.

  • Om de allmänna råden togs bort, skulle då någon särskild föreskrift bli svårare att använda?

Svara på dessa frågor i ett mail till  kerstin.wrisemo@arbetsgivaralliansen.se. Tack på förhand!

Vi sammanställer inkomna synpunkter och förmedlar dessa vidare till Arbetsmiljöverket.