Arbetsolyckor bland unga ökar

Arbetarskydd, en oberoende tidning om arbetsmiljö, har uppdragit åt Arbetsmiljöverket att ta fram statistik på arbetsplatsolyckor bland unga. Siffrorna pekar på en ökning med nästan 20 procent sedan 2014.

2018 anmäldes 4861 arbetsplatsolyckor som ledde till sjukanmälan, motsvarande siffra 2014 var 4 000. Särskilt ökar antalet olyckor bland unga män. Ökningen är tydligare i vissa branscher, bland annat skola, äldrevård, bemanningsföretag, säkerhetsverksamhet och bostadsbygge.

– Inför sommaren då många av våra arbetsgivare anlitar unga sommarjobbare kan det vara bra att ha lite extra koll på riskerna. Risken är 4–6 gånger större att du skadar dig under din första månad som anställd. Att se över introduktionen av nyanställda är en mycket god idé, säger Kerstin Wrisemo, arbetsmiljöansvarig på Arbetsgivaralliansen.

Under rådgivningssidorna på vår webbplats hittar du information om vilka regler som gäller kring anställning och arbetsmiljö, exempelvis för minderåriga i arbetslivet, samt lämpligt förfarande vid ohälsa och olycksfall.

Se även Arbetsverket.se: För arbetsgivare till unga i arbetslivet