Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handeln och restaurangbranschen

Psykiska och muskuloskeletala sjukdomar är de vanligaste diagnoserna inom handeln och restaurang, enligt statistik från AFA Försäkring.

Som Arbetsgivaralliansen tidigare rapporterat om ska Arbetsmiljöverket genomföra en särskild granskning av handeln och restaurangbranschen där framförallt många unga arbetar. AFA Försäkring har nu publicerat en rapport, Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang, där aktuell statistik från branscherna presenteras. 

Vanligaste olyckorna

Enligt AFA Försäkrings statistik är den vanligaste arbetsolyckan inom handeln fallolycka. Olyckor orsakade av hot, våld eller rån är de vanligaste allvarliga arbetsolyckorna inom handeln.

Även inom restaurangbranschen är fallolyckor bland de vanligaste arbetsolyckorna. Här är dock olyckor på grund av att man bränner sig ungefär lika vanliga. 

Psykiska och muskuloskeletala sjukdomar

Statistiken visar att de vanligaste diagnoserna för långa sjukfall år 2015 är psykiska sjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar, som tillsammans utgör nästan 70 procent av alla diagnoser. Sedan 2014 är psykiska diagnoser den vanligaste diagnosgruppen inom handeln. Muskuloskeletala sjukdomar är den vanligaste gruppen inom restaurang.

Mer information kan du läsa i AFA Försäkrings rapport som nu kan laddas ner på deras webbplats, se länk under Relaterad information.