Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – nytt bidrag till arbetsgivare

Arbetsgivare kan nu få bidrag för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland sina medarbetare.

Från och med den 1 juli kan arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Stödet kan till exempel användas vid upprepad korttidsfrånvaro, om den anställda riskerar att bli sjukskriven och vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning. Det kan även användas för att ta hjälp av expertstöd i samband med att upprätta planer för återgång i arbetet för sjukskrivna medarbetare. Arbetsgivare är skyldiga att upprätta en plan för återgång vid sjukfrånvaro längre än 30 dagar från och med den 1 juli. 

Arbetsplatsnära stöd för insatser gjorda före 1 juli

Sedan tidigare finns ett stöd som kallas arbetsplatsnära stöd och som går att ansöka om fram till den 1 februari 2019 för insatser som har påbörjats före den 30 juni 2018. Det kan användas för köp av utredningar som kan ge svar på vad som behöver göras för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för din medarbetare att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning.