Att arbeta med arbetsmiljön inom handeln - uppdaterad broschyr från Handelsrådet

Handelsrådets utskott Arbetsmiljö och säkerhet har uppdaterat broschyren "Att arbeta med arbetsmiljön inom handeln - systematiskt arbetsmiljöarbete".

Till broschyren finns även en enkel mall för dokumentation av riskbedömning och handlingsplan. Materialet kan med fördel användas av mindre arbetsplatser.

Ladda ned broschyr och mall på Handelsrådets webbplats