Arbetsmiljöaspekter vid mottagning av flyktingar

Många av Arbetsgivaralliansens medlemmar är på olika sätt engagerade i arbete med flyktingmottagning. Här är en sammanställning av några av de saker som är viktiga att tänka på som arbetsgivare.

Arbetstid

Eftersom situationen är extraordinär har många arbetsplatser svårigheter med att få den befintliga personalen att räcka till. Därför är det särskilt viktigt att hålla sig till de arbetstidsregler som gäller, så att medarbetarna får den återhämtning som de behöver för att kunna orka i längden. Anställer man nya personer behöver ni se till att de får en bra introduktion till arbetet.

Riskbedömningar

Som arbetsgivare kan man behöva uppdatera riskbedömningar till exempel vad gäller ensamarbete och arbete under nattetid vid boenden. Eventuellt kan säkerheten behöva höjas.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen är det arbetsgivarens riskbedömningar som ligger till grund för de åtgärder och aktiviteter som arbetsgivaren bestämmer sig för att vidta. Samtliga risker ska dokumenteras skriftligt och till riskerna behöver arbetsgivaren upprätta handlingsplan, som även den ska skrivas ner.

Skriv ner vilken risken är, om den är allvarlig eller inte, vad som behöver göras, vem som ansvarar för åtgärden och när åtgärden ska vara genomförd. Allt i syfte att säkerställa tryggheten för arbetstagarna samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Tänk också på att förebyggande arbete mot eventuell smitta kan behövas, till exempel goda hygienrutiner och vaccination av personal.

Företagsförsäkring

Om verksamhetens inriktning har ändrats kan ni behöva se över er företagsförsäkring. Är ni osäkra, kontakta ert försäkringsbolag. Ni kan även kontakta Arbetsgivaralliansens samarbetspartner Allians Försäkringar för rådgivning.