Avtal klara för bransch Utbildning och Folkbildning

Nya bransch- och löneavtal för Utbildning och Folkbildning har ingåtts med Vision och Akademikerförbunden.

Förhandlingarna om nya kollektivavtal är nu klara även med Vision och Akademikerförbunden för bransch Utbildning och Folkbildning. Avtalen gäller från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017.

Inga förändringar ha gjorts i de allmänna villkoren.
För Akademikerförbunden och Vision ökas lönesumman för medlemmarna i organisationen med minst 2,2 procent per den 30 april 2016. Ingen individgaranti eller lägstlön.Ob-ersättning och andra i kronor angivna ersättningar i branschavtalen räknas upp med 2,2 procent per den 1 maj 2016.