Avtalsförhandlingar Vård och omsorg

Avtalsförhandlingar Bransch- och löneavtal Vård och Omsorg pågår.

Avtalsförhandlingarna löper på och ambitionen är att ha ett avtal klart den 1 april 2017. Just nu avvaktar vi förhandlingarna kring storleken på själva löneökningen och under tiden diskuteras bland annat anställningsformer och undersköterskesatsningen.

Vid frågor kring avtalsförhandlingarna för Vård och Omsorg kontakta branschansvarige Jenny Stake Fredriksson, e-post Jenny.Stake-Fredriksson@arbetsgivaralliansen.se , telefon 08-545 09 12 17.