Sista chansen att bidra till lönestatistiken

Har du missat att rapportera dina medarbetares löneuppgifter? Du kanske bara glömt att slutföra inrapporteringen. Oavsett vilket är det av stor betydelse för statistiken att era uppgifter kommer med.

Lönestatistiken är ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Även ni som medlemmar kan använda lönestatistiken som ett hjälpmedel vid kommande lönerevision och vid lönesättningen i övrigt.

Du som administratör ska har fått informatio, via mejl, från Statisticon som genomför insamlingen, på uppdrag av Arbetsgivaralliansen. 

Observera att det inte är samma uppgifter som lämnas i årsuppgiftsinsamlingen.

Insamlingen gäller avtalen 2400, 2401 Idrott,  3401 Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, 3402 Frälsningsarmén samt 3403 The Salvation Army.

Inrapporteringen ligger till grund för Arbetsgivaralliansens lönestatistik och utgör ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Även ni medlemmar kan använda lönestatistiken som ett hjälpmedel vid kommande lönerevision och vid lönesättningen i övrigt.

Insamlingen sker likt föregående år via ett webbformulär. Insamling och bearbetning av statistiken görs av Statisticon AB på uppdrag av Arbetsgivaralliansen. 

En sammanställning av årets lönestatistik är planerad att publiceras på Arbetsgivaralliansens medlemssidor under juni månad.

Var hittar jag inrapporteringen av lönestatistik?

Uppgiftslämnare i din organisation har fått ett mejl av Statisticon hur du når insamlingen. 

Vem kan lämna lönestatistik?

Du som är verifierad uppgiftsinlämnare av Statisticon kan lämna lönestatistikuppgifter. Saknar ni verifierad uppgiftslämnare eller har bytt person, kontakta lonestatistik.arbetsgivaralliansen@statisticon.se 

Var finns hjälp för hur man gör?

Ytterligare stöd och information finns på webbportalen för inrapportering av lönestatistik, under fliken ”Hjälp”.

Vilka befattningskoder ska jag använda?

Du använder de befattningskoder som är framtagna och partsöverenskomna till Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal. Du hittar dessa med beskrivningar under fliken ”Hjälp” på webbplatsen för inrapportering av lönestatistik. 

Support

Alla frågor som rör inrapporteringen av lönestatistik besvaras av Lönestatistiksupporten.

Telefon: 010-130 80 77 (fråga efter ”Lönestatistik”)

E-post: lonestatistik.arbetsgivaralliansen@statisticon.se