Bransch TRIA omfattas av Omställningsavtal Trygghetsrådet TRS per den 1 januari 2018

Samtliga anställda inom Arbetsgivaralliansen bransch TRIA omfattas av Omställningsavtal per den 1 januari 2018. Avtalet är tecknat mellan Arbetsgivaralliansen och PTK.

Arbetsgivaralliansen har sedan tidigare ansökt om undantag från AGB för anställda hos huvudmän som omfattas av kollektivavtal tecknade mellan Arbetsgivaralliansen bransch TRIA och Svenska Kommunalarbetare-förbundet, Medarbetareförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Vision. Detta har nu Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar beslutat att ge sitt medgivande till.  

Om omställningsavtalet

I omställningsavtalet har parterna enats om vad som ska ingå i TRS arbete för ett tryggare arbetsliv, avtalet har även utökats att omfatta de som riskerar eller blir uppsagda på grund av ohälsa.

Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda har rätt till stöd. 

Trygghetsrådet TRS kan betala ut avgångsersättning (AGE) till den som blivit uppsagd eller till den som inte har fått fortsatt tidsbegränsad anställning (förutsatt att vissa villkor är uppfyllda). 

Trygghetsrådet TRS kan även betala vissa kollektivavtalade försäkringspremier (också här förutsatt att vissa villkor är uppfyllda). 

För den som på nytt blir uppsagd från en tillsvidareanställning gäller ett efterskydd i fem år.

För att förebygga uppsägningar kan Trygghetsrådet TRS erbjuda åtgärder för kompetensutveckling. 

Vad kostar det

Trygghetsrådet TRS verksamhet finansieras i huvudsak av de avgifter anslutna arbetsgivare betalar. 

Avgifterna är relaterade till organisationens årslönesumma:

Arbetsgivare anslutna till Arbetsgivaralliansen bransch TRIA betalar en avgift på 0,2 procent av den sammanlagda årslönesumman för samtliga medarbetare.

För närvarande tillämpas en rabatt på 0,1 procent, som redan är avdragen i procenttalet ovan.

Avgiften betalas via FORA, samtidigt som andra avtalade försäkringar debiteras.

Tidigare kostnader ni haft för AGB utgår. 

Om Trygghetsrådet TRS 

Trygghetsrådet TRS är unikt bland de cirka femton trygghetsråden som finns i Sverige eftersom de arbetar både förebyggande med kompetensutveckling och med stöd till uppsagda på grund av arbetsbrist och ohälsa samt tidsbegränsat anställda. TRS är trygghetsrådet för ideell sektor och kulturområdet.

Tanken med trygghetsråd är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer. 

Vi anser att Trygghetsrådet TRS är Sveriges bästa trygghetsråd! 

För ytterligare information besök Trygghetsrådets TRS webbplats >> www.trs.se