Branschkommittéernas sommarhälsning

Nu har det gått ett tag sedan vi landande i ett nytt kollektivavtal efter en intensiv förhandlingsperiod. Dessa förändringar kommer under hösten.

Inför sommaren vill vi i branschkommittéerna Vård och Omsorg samt TRIA (Vård och Omsorgsverksamheterna inom TRIA) passa på att informera och påminna om de förändringar som kommer under hösten 2021.

Arbetstider

Vårt nya kollektivavtal innebär en stor förändring från och med 1 januari 2022 gällande våra arbetstidsmått 38,15 timmar (schemalagd vardagar, kväll, helg) samt ständig natt 36 timmar.

Gällande 38,15 så ändras det till 37 timmar. Kvarstår gör beräkningsperioden på 6 månader.

Ständig natt har idag 36 timmar och ändras till 34,20 med samma beräkningsperiod på 16 veckor.

Förbered implementeringen redan nu

Vi i branschkommittéerna vill uppmärksamma er på att det kan ta längre tid än man tror att implementera de nya arbetstidsmåtten så vi vill uppmana er att påbörja detta arbete redan nu.

Det som vi har uppmärksammat när vissa verksamheter påbörjat arbetet är att det kan komma att slå på OB-ersättningen i och med att medarbetare går ner i tid. Detta är något som medarbetarna kan ha synpunkter på och det är viktigt att vi som arbetsgivare hänvisar till att det är facken som har yrkat på att arbetstiden ska sänkas och de behöver ta den konsekvensen med sitt fack.

Kom också ihåg att förändringen behöver riskbedömas tillsammans med era skyddsombud.

Nya OB-ersättningsnivåer

Från och med den 1 oktober 2021 gäller nedan OB ersättningsnivåer (OB-taket):

- Kommunal 21 629 kr/månad

- Vårdförbundet, Vision, Sveriges Läkarförbund, Akademikerförbunden 22 200 kr/månad

Ny nivå på lägsta lön för Kommunal

Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 och som har adekvat gymnasieutbildning ska efter 1 oktober 2021 vara 22 653 kr per månad vid heltidsanställning. Med adekvat utbildning menas för befattningen ändamålsenlig/yrkesinriktad utbildning.

Saknas adekvat gymnasieutbildning ska lägsta lön vara 1 oktober 2021 vara 20 444 kr per månad vid heltidsanställning.

Partsgemensam arbetsgrupp

Branschkommittéerna deltar i partsgemensamma arbetsgrupper, bland annat för att se över OB/Jourersättning. Syftet med arbetsgruppen är att se över om vi ska ha kvar divisorer alternativt krontal för OB, Jour och beredskap. Det finns inget bestämt ännu utan gruppen arbetar vidare.

Vi i branschkommittéerna har som ambition att utveckla våra avtal, Vård och Omsorg samt TRIA Vård och Omsorg, så att de följer utvecklingen i samhället. För att kunna göra det på allra bästa sätt vill vi gärna att ni kommer in till oss med förslag på förbättringar, synpunkter och funderingar kring avtalet.

Hör då av dig till branschansvariga Jenny Stake Fredriksson så tar vi upp det inom Branschkommittéerna, e-posta jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se eller ring 08-545 912 17.

Med detta önskar branschkommittéerna Vård och Omsorg samt TRIA Vård och Omsorg en riktigt härlig sommar!

Bodil Takvam

Ordförande Branschkommitté Vård och Omsorg

John Östlund

Ordförande Branschkommitté TRIA